متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

کتاب های کمیاب تاریخی

 

برگی از تاريخ - برای نسل های آينده  2016

انقلابی که به گژ راهه رفت. عوامل و انحرافات

تلاش در راه رسيدن به آزادی و استقلال و حاکميت ملی

 

مقاله ها ی سیاسی

شرکت در انتخابات June 29, 2016

اقتصاد مقاومتی بخش دوم  June 11, 2016

اقتصاد مقاومتی در ايران  June 8, 2016

کمدی انتخاباتی رهبر   May 29, 2016

به ياد دکتر محمد مصدق درخششی که جاودانه خواهد بود

دولت اسلامی و (تمدن اسلامی!)  April 30, 2016

نعل وارونه خامنه ای April 23, 2016

به ياد قهرمان و فرزند راستين ملت ايران March 14, 2016

قانون اساسی خامنه ای March 14, 2016

عاشورای انتخاباتی تهران March 7, 2016

روضه خوانی خامنه ای February 27, 2016

بازار مکاره ای به نام انتخابات ولايی  February 23, 2016

مشکل ایران بیش از اینکه سیاسی باشد ,اجتماعی و فرهنگی است۰ دکتر محمد علی مهرآسا

انتصابات اسفند ماه February 15, 2016

از حاکمیت میهن خود دفاع کنيم؟   February 8, 2016

دموکراسی ، حاکمیت و منافع ملی February 6, 2016

نامه سرگشاده شصت و یک نماینده پارلمان فرانسه در باره سفر حسن روحانی به پاریس  February 1, 2016

بيائيد امیدهای خودرا بيكديگر گره بزنيم  January 22, 2016

يك دست بى صداست December 27, 2015

آخونديسم، فاجعه ديگری می آفريند  May 17, 2015

معمای حل مسأله اتمی  April 18, 2015

نوروزی در رؤياهای مردم ايران  April 7, 2015

سالی دگر گذشت March 20, 2015

شهامت يا زبونی؟   Mar. 12, 15

   ای فرزند سرفراز ميهن  -  مصدق

پيشرفت های نظام ولايی     March 5, 2015

داعش های حوزوی!     February 22, 2015

تو را ای کهن خاک ايران زمين، دوست دارم   February 13, 2015

یادی از دکتر احمد مدنی دوست و همقطار گرامی  Feb. 5, 15

سخنان و اوامر معجزه آسای خامنه ای   !!! Feb. 5, 15

مقاله آذرخش و بيانيه آقای اديب برومند

موضع جبهۀ ملی ایران در واشنگتن در بر ابر بیانیۀ  آقای ادیب برومند

در گذرگاه زمان  -  ايران در سالهای 1974 تا 1978 - 14-نوامبر-29

باز هم سکوت؟  بيست دو آبان ماه هزار سيصد نود سه

هفدهم آذر سال هزار سيصد سی دو  - هفدهم آذر هزار سيصد نود سه

مقصر چه کسی ميباشد؟  -  دهم آبان هزار سيصد نود سه

آيا نظام آخونديسم پيامد کودتای 28 مرداد نميباشد؟

پی ريزی ساختار نظام آخونديسم در ايران

وحدت ملی يا تجزيه   August 19, 2014

August 10, 2014کشتار و جنايت چرا و تا کی؟  

دنيای ديوانه و خونخواره  July 27, 2014

   July 13, 2014نظام نامشروع و ملوک الطوايفی خامنه ای

علی اکبر سعيدی سيرجانی  June 25, 2014

نظام جمهوری اسلامی  June 25, 2014

سندی ديگر از "مشروعيت" نطام ولايی   June 16, 2014

اين همه بيدادها از " تو " بود  June 4, 2014

در پشت ديوار بيت رهبری، چه خبر است؟  May 18, 2014

خامنه ای، فتنه واقعی May 11, 2014

چرا به جمهوری اسلامی رأی ندادم May 2, 2014

نگاهی به ژرفای نظام ولايی  April 27, 2014

نظام ولايی چه مأمورينی دارد؟   April 21, 2014

اين همه بيداد ها بهر چه است؟ April 8, 2014

سالی دگر گذشت  March 18, 2014

عطوفت آخونديسم  March 15, 2014

غارت بيت المال به دستور چه کسی ميباشد؟   March 10, 2014

اسلام سياسی، فرو پاشنده ميهن و دين  March 2, 2014

جام زهر ديگری  February 22, 2014

خامنه ای بايد پاسخ دهد  February 17, 2014

بيست و دوم بهمن  روزی که گلهای اميد پرپر شدند 2/9/14

ملت ايران می تواند..... January 30, 2014

آنروز که شاه با چشمان گريان .... January 23, 2014

ببين تفاوت ره، از کجاست تا به کجا  December 29, 2013

بده بستان های درون نظام December 19, 2013

فجايعی که فراموش نخواهند شد December 4, 2013

بر سر دو راهی November 12, 2013

نظام ولايی، خانه ای بی در و پيکر November 8, 2013

دو سوی يک معمای همآهنگ November 4, 2013

اصول گرايان چه اهدافی را دنبال ميکنند؟  October 30, 2013

همصدايی بازيگران داخلی با نتانياهو   October 26, 2013

نتانياهو و ياران ايرانی او  October 13, 2013

مافيای ويرانگر سپاه   October 6, 2013

موريانه ها، از حرکت باز نايستاده اند October 1, 2013

بدون حاکميت ملی و توجه به حقوق شهروندان September 28,

اسلام ستيزی، اسلام سياسی  September 24, 2013

نقشی بر آب  September 10, 2013

عوامل شکاف در کشتی ولايت   September 5, 2013

خود فريبی يا نعل وارونه؟  August 31, 2013

در دادگاه انسانيت  August 26, 2013

آيا مشکل قانون اساسی نظام است يا....   August 21, 2013

بيست هشتم مرداد در راه است  August 18, 2013

جلاد کميته مرگ، در کابينه اعتدال  August 18, 2013

فتنه هشتاد هشت  August 14, 2013

چه اسراری در بيت رهبری نهفته است؟ August 6, 2013

ببين که: فاصله ها ، از کجاست تا به کجا  August 1, 2013

راه دشواری که روحانی در پيش دارد  July 30, 2013

آيا دام ديگری در راه است  July 24, 2013

روزی که خاطره آن جاودانه شد  July 22, 2013

نظام مرگ آفرين و غارتگر  July 20, 2013

واقعيات يا فريب رياکاری؟  July 18, 2013

اسلام حکومت گرا يا معنویت اسلامی ؟ July 14, 2013

مسؤل واقعی چه کسی ميباشد؟  July 12, 2013

نوای خوش آشنايی نگر   July 8, 2013

ميدان انقلاب، ميدان التحرير July 3, 2013

چرا روحانی، نه عارف؟ June 27, 2013

 يکبار ديگر فريب و سراب اعتماد

همه پرسی و راه آينده

نعل وارونه

نظام خامنه ای در راستای منافع اسرائيل

بازگشت به عصر شاه سلطان حسين و فتحعليشاه

ميزان رأی رهبر است يا ملت؟!

کمونيسم، نازيسم، ولايتيسم

جنايتی که خامنه ای مرتکب ميشود

من رأی نخواهم داد

انتخابات دون کيشوتی و آينده ما

ايران زادگاه و ميهن همه اقوام ايرانی

شطرنج بازی که دچار بحران شده!

ويرانه ای به نام جمهوری اسلامی

انتخابات آزاد يا لطيفه ملانصرالدينی

ميرزا تقی خان امير کبير

پیری زودرس یک انقلاب

دروغ و فريبکاری چرا؟

تاريخ تکرار ميشود

روند فروپاشی

مشکل در کجا است؟

قائم مقام فراهانی

خامنه ای يا احمدی نژاد، کدام مقصر هستند؟

تو ای زادگاه من، آرامگه نياکان من ...

خطری که در انتظار است

خامنه ای يا احمدی نژاد؟

جام زهری که خود آماده ميسازد

بهار ايران.....

آن روز که ناقوس های آزادی به صدا درآمدند

عمامه به جای تاج شاهی

آيا هنوز نياز به قيم داريم؟

بحرانی که در آن گرفتار هستيم

چشم گريان پدر ....

ويرانه ای که نظام ولايی، آفريد

آقای خامنه ای در کجای اين معما قرار دارد؟

 دگر ديسی يا فروپاشی و نابودی

مقصرچه کسی ميباشد؟

فساد مالی، هديه نظام ولايی به ملت ايران

سه سرباز شهيد

کاسه لبريز شده است

ميزان رأی ملت است يا.....

کشتارگاه نظام ولايی

کشتار، جنگ، يا همه پرسی برای تعيين سرنوشت نظام؟

زمزمه هايی برای گستردن دامی دگر

بازگشت به پانزده قرن پيش

آقای خامنه ای، ميهن مرا به کجا میبری؟

ره آورد....

چرا اين همه دروغ و چاپلوسی؟

بازار آشفته ای به نام سياست مملکت داری!

مهندس عباس امیر انتظام

اين فرياد ها نه پيام صهيونيسم است، نه استکبار جهانی

انقلابی که منحرف شد

اشک خدا.....

سرنوشت خودکامگان تاريخ

نامه دکتر محمد ملکی به خامنه ای 

 

در ايران حکم شکنجه‌گر اعدام است !

شب چاودانه نخواهد ماند

از ميدان شهياد تا ميدان تحرير

فرمان شاهنشاهی

سینه آن سه قبری را که در پارک زرگنده شکافتند

تطهير مقام  معظم رهبری!

دولت ونزوئلا پول نفت را چه ميکند، دولت ولايت فقيه چه؟

نامه ستار بهشتی‌، به خامنه ای دو هفته قبل از دستگیری

خون سياوش ديگری، بر دامان مسؤلين نظام

قانون اساسی نظام شتر گاو پلنگ ولایت مطلقه فقیه

نوشيدن جام زهر، يا باز دهی حقوق ملت ايران

شورش در کشتی ولايت فقيه

منتظر چه هستيم؟ خيزش مردم يا حمله از خارج؟

اسلام به روايت قرآن و روايت نظام مافيايی

رؤيا های خوش، و کلاف سر درگم ذوب شدگان در ولايت

کشتار، بر اساس فقه شيعه يا با هدف ارعاب .....

انقلابی که به پيری رسيده است

بازگشت به چهارده قرن پيش

آخرين بلوط پير آزادی

آيا جنگ اجتناب ناپذير است؟

چرا به باراک اوباما رأی ميدهم؟

صداقت بدون کياست ، انحراف از حقيقت است

سخنان خامنه ای در پشتيبانی از دولت احمدی نژاد

فساد در بدنه نظام اسلامی

نامه ای به حجت الاسلام محمد خاتمی

برگی از تاريخ، دگرديسی روزنامه کيهان

بازی مرگ با موجوديت ايران

احيای عصر کولونيزم زير نام اسلام ستيزی

 دبير کل سازمان ملل در  مجمع دولت های غير متعهد

متوليان دين ما را به سراشيب سقوط می کشانند

هم ميهن: آذربايجان افتخار ما و پيشقراول دفاع از ميهن

روستای سنگ آتش

سربازان رهبر در خيابان ها

تجزيه آذربايجان، کودتا و پيامد های آن

جنگ ، ويرانی ،  تجزيه و ديگر هيچ

خطر جدید جنگ - از طریق سوریه

ويرايش بيانيه صدای موج سبز

 تشکيل اجلاس نمايندگان کشورهای غير متعهد

تلاش برای رسيدن به دموکراسی

نامه دکتر ملکی به نمايندگان کشورهای غير متعهد

نبرد پنهانی برای نفت يا تسليحات هسته ای؟

چه کسی بر طبل جنگ می کوبد؟

سرنوشت مختوم نظام های حودکامه

پيامی به خانم فرح پهلوی

بيگانگی و دوری از هم، تاکی ادامه خواهد داشت؟

سرنوشت مختوم نظام های حودکامه

برای دفع تحقیر-کدام راه را بید انتخاب کرد؟

ما در کجای زمين ايستاده ايم؟

نکاتی بر بيانيه آقای مهندس موسوی

تمديد قرارداد ترکمانچای

تحريم ها اثری نداشته است!

بينش رهبر

آيا خامنه ای صلاحيت رهبری را داشته است؟

بينش و دانش ، تقوی و عدالت رهبر حکومت اسلامی

فهرست قدیمی

 

 

برگی از تاريخ

قهرمانان ملت ايران

علی اکبر سعيدی سيرجانی

داريوش و پروانه فروهر

رئيس علی دلواری

نسرین ستوده

حکيم ابوالقاسم فردوسی

محمد فرحی يزدی

ميرزا جهانگير خان (مدير صور اسرافيل)

 مير زاده عشقی

دکتر محمد علی خنجی

داريوش و پروانه فروهر

خليل ملکی

ميرزا تقی خان امير کبير

قائم مقام فراهانی

جهان پهلوان تختی

دکتر محمد مصدق

سه سرباز شهيد

مهندس عباس امیر انتظام

آريو برزن

بابک خرمدين

دکتر حسين فاطمی

کريم پور شيرازی

خسرو گلسرخی

مزدک

Jebhe.Org

تارنمای رسمی جبهه ملی ایران- تهران

جبهه ملی ایران در خارج از کشور

جبهه ملي ايران در اروپا

سازمانهای جبهه ملی

ایران در آمریکا

 مـهـسـتـان - جبهه ملي ايران

خبرگزاری جبهه ملی ایران

 

نشریه ايران امروز

سایت ایران ما