Text Box: عوامل شکاف در کشتی ولايت 


روزی که با قول و قرار های قبلی با توصيه رفسنجانی، مقام رهبری در اختيار آقای خامنه ای قرار گرفت، رفسنجانی هرگز تصور نمیکرد چه مسؤليت بزرگی را در برابر تاريخ و مردم ايران به عهده گرفته است. زيرا طی 20 سال رهبری خامنه ای علاوه براينکه ايران و ايرانيان به مرحله ای ازفلاکت و درماندگی رسيده اند که مقياسی برای آن نميتوان متصورساخت، زيرا ايرهای تيره ای که برفراز آسمان ميهن ما هر روز گسترده تر و تيره تر از روز پيش ميگردند، فردای سخت تری را برای ملت ايران در خود دارند.
شايد هاشمی رفسنجانی با مشاهده مصائبی که گريبانگير ملت ايران شده به اشتباه بزرگ خود واقف  گرديده و متوجه شده که تاريخ و مردم ايران او را نيز شريک جنايات خامنه ای ميدانند، از اينرو عليرغم خطراتی که ممکن است او و همه اعضای خانواده رفسنجانی را مورد تهديد قرار دهد در سخنرانی روز دوشنبه يازدهم شهريور ماه خود درجمع مردم مازندران ميگويد:
" مشکلات فعلی، مشکلات واقعی است، در محاصره، تحريم و بايکوت هستيم. ما نميتوانيم نفت خود را بفروشيم و اگر بفروشيم نميتوانيم پولش را بگيريم، اگر جنسی بخريم بايد با قيمت های اضافی بخريم و در انتقال آن هزينه های زيادی متحمل شويم. حالا با خطرات بزرگتری مواجه هستيم، شما می شنويد و اخبار را می بينيد. امريکا و تعدادی از کشورهای عربی نيز به سوريه اعلان جنگ داده اند. در سوريه هر لحظه شما منتظريد که صدای غرش بمب و موشک ها را بشنويد. خدا رحم کند به مردم سوريه. مردم سوريه در اين دو سال خيلی آسيب ديده اند. بيش از صد هزار نفر کشته دادند. هشت ميليون آواره در داخل و خارج کشور دارند. زندان ها پر است از مردم. زندان ها ديگر جا ندارند، بعضی از بازداشتی ها را در ورزشگاه ها زندانی ميکنند. مردم وضع بدی دارند، مردم از طرف دولت خودشان بمباران شيميايی ميشوند، و ازطرف ديگر منتظر بمباران های هوايی امريکا هستند"
هرچند سخنان رفسنجانی فريادهای ملت ايران ميباشد. آما با خودکامگی خامنه ای و ولايتمداران پيرامون او بايد منتظرباشيم که حصرخانگی ياران انقلاب اسلامی افزايش يابد. نظامی که خمينی پايه گذار وخامنه ای تکامل کننده آن است. حاکميتی است که ثمره آن مرگ و ويرانی برای ملت ايران بود و هنوز نيز ادامه دارد، و اختلافی با حکومت "اسد" ها ندارد. مردم ايران نيز طی حاکميت ولايی روندی چون سوريه داشته اند. اگر حافظ اسد برای استمرارحکومت خودکامه وکودتايی خودچهل هزار نفررا به قتل ميرساند، خمينی نيز چندين هزار نفر را قتل عام کرده است. اگر بشار اسد تاکنون بيش از صد هزار نفر را به قتل رسانيده، خامنه ای نيزدر صفحات تاريخ خود قتل های بی شماری را همراه دارد. اگردرآينده ای نه چندان دوردنيا شاهد مرگ هزاران سوری بی گناه به علت حمله به سوريه خواهند بود، خمينی نيز در جنگ بدون دليل و حاصل خود مرگ چند صد هزار نفر از ملت ايران را در کارنامه خود به ثبت رسانيده است.
اگر دولت بشاراسد به سبب کمبود زندان، ناراضيان سوری را درورزشگاه ها اکسان ميدهد. پاسداران نظام خامنه ای زندانيان بيمار را از بيمارستان به زندان منتقل ميکنند تا با مرگ زندانی در زندان، جا برای زندانيان آينده فراهم آيد.
حسين رونقی وبلاگ نويسی که به جرم گزارش واقعيات به پانزده سال زندان محکوم شده بود، در زندان به بيماری کليوی دچار ميشود و برای درمان موقتا از زندان آزاد ميگردد. اما پيش از بهبودی بدون ارتکاب جرم يا فعالپت اجتماعی قبل از انتخابات رئيس جمهوری مجددا بازداشت و به زندان اوين منتقل ميشود. رونقی برای اعتراض به نداشتن تسهيلات درمانی در زندان مبادرت به اعتضاب غذا ميکند. که پس از 26 روز اعتصاب با حاد شدن بيماری کليوی و خونريزی به دستور دادستان برای درمان به بيمارستان منتقل ميگردد، اما روز چهارشنبه اين هفته مأمورين سپاه بدون توجه به دستور دادستان او را به انفرادی زندان اوين باز ميگردانند.
واقعا چه کسی مسؤل اين جنايات وبی قانونی های ضد انسانی است؟ در شانزده ساله گذشته رؤسای جمهورنظام ولايی جز احمدی نژاد، محمد خاتمی و اکنون حسن روحانی چه قدرت اجرايی داشته و دارند؟ محمد خاتمی بنا به اقرار خود در نظام خامنه ای فقط يک تدارکاتچی بوده است، و عليرغم اينکه خامنه ای کرارا درمورد روحانی گفته است "رئيس جمهور متنخب ملت" وچاپلوسان بيت اونيز درهرموقعيت اجتماعی و سياسی که هستند طوطی وار اين جمله را تکرار ميکنند، اما به مجرد کوچکترين اقدام رئيس جمهور که مغاير با منافع و جلوگيری از غارت های آنها از منابع متعلق به مردم ميباشد، يا اگر وزرای او سخنی مغاير با منافع نامشروع آنها بگويند، آنها را تهديد به استيضاح ميکنند.
درآخرين ساعات روز سه شنيه 50 نماينده در نامه ای به لاريجانی رئيس مجلس اعلام ميدارند که چنانچه هر يک از وزرای دولت آقای روحانی مصوبات دولت آقای احمدی نژاد را قطع نمايند آنها را مورد استيضاح قرار خواهند داد. يکی از اين مصوبات واگذاری 49 درصد ازسهام شرکت "مهاب قدس" ميباشد که بابت مطالبات پيمانکار راه آهن گرگان مشهد که دولت گذشته به آستان قدس رضوی واگذار کرده است. اما آقای چيت چيان وزير نيرو اين واگذاری را غير قانونی دانسته و آنرا قطع کرده است و بدين دليل او تهديد به استيضاخ ميشود. دليل اين استيضاح اين است که اگر اين اتفاق رخ دهد عده ای کارگر از کار بيکارخواهند شد! در مورد وزرای اقتصاد و راه نيزکه تهديد به بازخواست و استيضاح قرار گرفته اند دلايلی مشابه عرضه ميدارند.
مطرح کردن سخنانی چنين درمورد عملکرد دولت نهم و دهم فقط ميتواند نماينده اين واقعيت باشد که احتمالا اين حضرات درخوان غارت آن دولت سهمی داشته اند، چرا که آنها ظاهرا بايد از حقوق کسانی دفاع نمايند که آنها را انتخاب کرده اند. طبق داده های مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی کشور در هشت سال گذشته برابر 53/3 درصد و دردولت محمد خاتمی 73/5 در صد بوده است. درحالی که درآمد دولت خاتمی در مقايسه با دولت نهم و دهم مقداری بسيار ناچيزی بوده است.
بر اساس آمار اين مرکز ميانگين افزايش کار ساليانه در پنج سال آخر در دولت نهم و دهم چهارده هزار نفر و تورم در خرداد سال 1391 به مرز 40% رسيده بود. و کاهش پول ملی برابر 170 درصد بوده است. اين کاهش پول ملی درحالی که دولت برای نرخ ارز قيمت مشخصی را اعلام نميداشت، نقل و انتقال ارز در مراکزی که از ارزدولتی استفاده ميکردند، با عرضه دلارهای سهميه ای به بازارسياه ارز، اختلافات طبقاتی به مرحله ای رسيد که در صد ساله اخير مشابهی نداشته است.
بدهی های دولت به بانک مرکزی از حدود 130 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به حدود 750 هزار ميليارد و بدهی به سيستم بانکی از حدود 130 هزار ميليارد ريال به 1280 هزار ميليارد ريال در سال 1391 و بدهی به بانک های دولتی و مؤسسات اعتباری ازحدود 100 هزار ميليارد ريال درسال 1383 به 530 هزار ميليارد ريال در سال 1391 رسيده است. 
با توجه به بذل و بخشش ها و مسافرت های خانوادگی دولت در پنج ماه اول سال 1392 ارقام مزبور به طور سرسام آوری افزايش يافته است.
يکی ديگر ازغارت هايی که در ماه های آخر رياست جمهوری احمدی نژاد خدمت گدار ملت و کشور رخ داد طبق گفته رئيس کميسيون اقتصادی مجلس 1780 ميليارد تومان از منابع شرکت صنايع مس به شرکت های صوری در خارج از کشور منتقل گرديده است که اخيرا بخشی از آن با همکاری قوه قضائيه و وزارت اطلاعات به کشور بازگشته و آخرين مدير عامل آن در دولت احمدی نژاد نيز بازداشت گرديده است.
مردم ايران انتظار دارند که دولت آقای حسن روحانی توانايی و شهامت آنرا داشته باشد که برای محاکمه متهمينی که اين نارسايی ها و مشکلات را به مردم ايران تحميل کرده اند دردادگاه های علنی به محاکمه کشانيده شوند، تا همه مردم بدانند مسؤل اصلی اين ناهنجاری ها چه کس يا جه کسانی هستند.
دوازدهم شهريور هزار سيصد نود دو