Text Box: کاسه لبريز شده است
بخش دوم 
جمهوری اسلامی ايران ارزيابی کرد.
احمدی ‌نژاد درمراسم ۲۲ بهمن برخلاف سخنان بيشتر ذوب شده گان در ولايت، ميگويد برای تلخ‌ کام نشدن مردم و به خاطر رهبری عزیزمان شرح جزییات اختلاف ‌ها را به زمان دیگری موکول میکنم. و به خاطر اينکه نهايت صداقت خود زا نسبت به رهبر که معتقد است سياست خاورميانه‌ ای آمريكا دچارشكست شده و آمريكايی ‌ها احتياج دارند برگ برنده‌ای رو كنند وبرگ برنده آنها كشاندن ايران پای ميز مذاكره است، به هيچوجه با امريکا مذاکره نخواهد شد همزمان با رهبر احمدی نژاد در پاسخ به سخنان جو بايدن معاون رئيس جمهور امريکا که در کنفرانس امنينی مونيخ ميگويد درصورتی که ایران خواستار راه حلی جدی برای حل بحران هسته ‌ای این کشورباشد، کشورش آماده است مذاکرات دو جانبه ای را با ایران آغاز کند، در سخنرانی 22 بهمن ميگويد: ادبيات امريکا اخيرا بهتر شده است. ما نيز میخواهیم گفتگو کنیم. گفتگو خیلی بهتر است ازدرگیری. اگر ایالات متحده ازفشار و تهدید علیه ایران دست بردارد، خودش حاضر است با این کشور وارد گفتگو شود که مغاير با سخنان ولی نعمت او ميباشد.
وزیر امور خارجه ایران نيز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، در گفتگو با روزنامه‌ آلمانی زود دویچه تسایتونگ گفت او ب 
تاريخ تکرار ميشود و بيست و دو بهمن ديگری در کارنامه نظام ولايی نوشته ميگردد. هرچندخامنه ای در سخنرانی ارشادی خود در جمع طلاب اعلام ميدارد همان جايی که بايد مردم حضور خود را نشان دهند، نشان ميدهند. ملاحظه کرديد که ديروز چه حماسه ای آفريده شد. خيلی اهميت دارد که بعد از گذشت 34 سال از اولين 22 بهمن، اين جور مردم توی صحنه ميآيند اما به نظر ميرسد به صحنه آمدن مردمی که با هزار تلاش و فشارجمع شده بودند نتوانست برای او شادی آفرين باشد .
نمايش فيلم سناريوی مرتضوی و فاضل لاريجانی چهارمين ضلع فاميل لاريجانی در مجلس شورا و سنگ پراکنی به رئيس مجلس ضمن سخنرانی يادواره سالگرد 22 بهمن درقم، واظهارات رئيس جمهور محبوب رهبر درمورد اينکه انتخابات آينده بدون تقلب نخواهد بود، شرينی نمايش 22 بهمن را که با زحمات و نقشه های دراز مدت مجذوبين ولايت تدوين شده بود به تلخی گراييده شد.
در شکوائيه فاضل لاريجانی به دولت آبادی که همراه با اعلام دکترای او نيز بود، ضمن درخواست رسيدگی به ماجرا سخنانی ايراد ميکند که بخشی از پی آمدهای انقلاب 22 بهمن وولايت خامنه ای را آشکار ميسازد که نمايانگر روند نظام ولايی ميباشد آقای سعيد مرتضوی که با اتهامات مختلف مواجه است، به دليل در پيش بودن محاکمه، از من دعوت کرد تا نزد رياست محترم قوه قضائيه و رياست محترم مجلس شورای اسلامی تمهيداتی فراهم نمايم. اما برخلاف بند ششم فرمان ۸ ماده‌ای بنيانگذار کبيرانقلاب اسلامی امام خمينی قدس سره ‌الشريف که هيچ‌ کس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غير انسانی واسلامی مرتکب شود يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگری به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند يا برای کشف گناه و جرم هر چند بزرگ باشد، شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير کرده يا اسراری را که از غير به او رسيده، ولو برای يک نفر فاش کند، تمام اينها جرم و گناه است که موجب حد شرعی می‌باشد.
فاضل لاريجانی گويی در کشور زير سلطه ولايی زندگی نميکند، يا چنان جاذبه ولايت در وجود او ريشه دوانيده که توانايی ديدار واقعيات اطراف خود را ندارد، سخنانی ميگويد که همسران و کودکان ايرانی هر لحظه ميتوانند در انتظار آن باشند که جمعی امنيتی در خانه آنها را با خشونت بگشايند، پدر را با خود ببرند، اثاثه خانه را درهم ريزند و حتی نگويند او را کجا می برند و به چه جرمی بازداشت ميکنند. و اگر در زندان به قتل برسد، برای او مجلس ترحيم نبايد برگذار شود و مرگ او را نيز اعلام ندارند.
همه کسانی که لاريجانی ها را می شناسند و ميدانند که قوای قضائيه و مقننه وسازمان حقوق بشر اسلامی را در اخيار دارند آيا کلامی درمورد بازداشت، شکنجه و کشتار هايی که در طول رهبری خامنه ای انجام شده، يا اعتراضی به انتضاب احمدی نژاد دردوره چهارساله دوم احمدی نژاد کلمه ای بر زبان آورده اند؟ 
رئيس قوه قضائيه منصوب خامنه ای که ميبايست مجری عدالت و نگهبان حقوق مردم ايران باشد، وقتی ارقام غارت بيت المال فاش ميشود و خامنه ای فرمان مسأله را اينقدر کش ندهيد را صادر ميکند چرا سخنی بر زبان نميآورد، و روزی که جوانان معترض به انتصاب اجمدی نژاد را در زندان قزل حصار به دستور سعيد مرتضوی زيرشکنجه های غير انسانی به قتل ميرسانند و علت مرگ را بيماری مننژيت اعلام ميکنند، چرا هيچ يک ازبرادران لاريجانی عکس العملی نشان ندادند؟
بعد از اخلال درسخنرانی و حمله به لاريجانی رئيس مجلس درقم که توسط همان گروههايی که روزی به فرمان رهبر معظم در خيابان با دشنه، تفنگ و زير ماشين کردن معترضينی که با آرامش ميگفتند پس رأی ما کجا رفت به قتل رسيدند، کشتار را تأييد مينمايند. 
شريعتمداری نماينده خامنه ای در روزنامه کيهان نيز از ترس اينکه مبادا روزی اسرار او نيز فاش شود، از توده های عظيم وچند ده ميليونی مردم که با حضورحماسی خوددرراهپيمايی ۲۲ بهمن شرکت کرده بودند سخن ميگويد که مراسم با شکوهی نيز در شهر مقدس قم برپا ميشود، که به بهانه مخالفت با مواضع رئيس مجلس وحمايت از رئيس جمهور، در تلاش برای ايجاد اخلال دراين مراسم عظيم بودند که با حضورمؤثر وهوشمندانه مردم، نقشه آنان نقش برآب شد. وبا هدف اينکه آسوده بخوابيم، همه جا امن و امان است ادامه ميدهد که ماجرای اخلال ديروز بيرون از مواضع دو مسؤل اتفاق افتاده است وبيرونی ها را مقصر ميداند و با نقل بخشی ازسخنان رهبر که اين روزها کرارا تکرارميشوند بسنده ميکند. از امروزتا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به کار گيرد، قطعا به کشور خيانت کرده است ونتيجه ميگيرد که اخلالگران کمترين اعتقادی به رهبری انقلاب نداشته وخودراملزم به پيروی ازدستورات و رهنمودهای ايشان نمی دانسته اند. بنابراين گروه ياد شده با اقدام اخلالگرانه خودقطعا به کشورخيانت کرده اند که با هيچ توجيه و توضيحی نمی توان اخلالگران را در دايره نظام مقدس ه نیات صادقانه باراک اوباما باور و امید دارد.
اگر رهبر همانطور که ادعا ميکند و مزدوران و چاپلوسان بيت او نيز دايم برای او القاب ومحاسن انبيايی می سازند، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز مندرج است، مدير و مدبر وبا بصيرت بود بايد آگاه شده باشد کشتی ای که او رهبری آن را به عهده دارد، در گردابی فرو رفته که کشتی و کشتی بان نبايد اميدی به رهايی داشته باشند. شور بختی و تأسف دراين است که ملت ايران نيز ناچار ونخواسته دراين گرداب فرو رفته اند. آينده ای تاريک و ناخوشايندی در انتظار ما خواهد بود. فقط اتحاد همه اقوام ايرانی و همبستگی بدون انتظار پاداش از ملت ايران است که می تواند ميهن ما را از گرداب برهاند.
بيست دوم بهمن هزارسيصد نود