Text Box:  ميزان رأی رهبر است يا ملت؟!

در شامگاه 22 می سنای امريکای لايحه ای را به تصويب رسانيد که چراغ سبزی بود برای حمله نظامی اسرائيل به ايران. همزمان مجلس نمايندگان نيز لايحه ای را تصويب کرده که تشديد تحريم های تازه ای عليه ايران خواهد بودکه پيآمدهای آن مستقيما متوجه مردم عادی ايران است. هرچند اين لوايح ممکن است چراغ سبز حمله فوری اسرائيل به ايران نباشند، اما پيشرفت تماس های سياسی را کاهش ميدهد،که ممکن است جنگ فلاکت باری را همراه داشته باشد.
همزمان با تصويب اين لوايح نمايش انتحاباتی خامنه ای برخلاف گفته او: که در سی و چهار سال گذشته کدام انتخابات آزاد نبوده است؟ دشمن خواسته يا انتخابات نباشد، يا کم رنگ باشد! درحال شکل گرفتن است
دشمنی که خامنه ای ميگويد: که ميخواهد انتخابات او نباشد يا کم رنگ باشد چه کسانی هستند؟ او که به گفته جيره خواران آشکار و اعضای پنهان بيت خود فرزانه ای است که ازبينش بالايی برخوردار و به تمام تحولات و زير و بم های سياست های داخل و خارج از کشور تسلط دارد و بر اساس آن ها تصميم ميگيرد، چگونه از رای گیری صلاحیت ها در شورای نگهبان آکاهی نداشته است؟ بر اساس گزارش در دور اول رأی گیری شورای نگهبان٬ از 11 رأی ۷ رأی در برابر ۴ رأی احرازصلاحیت هاشمی را تأييد ميکند. اما با انتشار نتيجه رأی گيری حیدر مصلحی وزیراطلاعات که منتخب شخص خامنه ای است، با معاونين وزارت اطلاعات و فرماندهان سپاه به جلسه شورای نگهبان ميروند و ناخشنودی خود را اعلام داشته و گفته خامنه ای مبنی بر اشاره عدم حرکت کشور رو به عقب٬ را متذکر ميشوند از اينرو  در رأی گيری مجدد عدم صلاحيت هاشمی اعلام ميشود.
 چنين شايع است که پس از اعلام رأی شورای نگهبان آقای علی لاريجانی به ديداررهبر رفته درخواست ميکند با توجه به جو حاکم برجامعه و با توجه به نيازآشتی ملی لزوم شرکت آقای هاشمی درانتخابات  توجيه پذير ميباشد. رهبردر پاسخ میگويد هيچ قصدی برای دخالت در نظر شورای نگهبان را ندارد زيرا شورا مطابق قانون کار درستی انجام داده است! 
شايد خامنه ای فراموش کرده بيش ازدو ماه نگذشته، که او به يکی از فرماندهان سپاه گفته بود نگوييد فرمايش! وقتی حرفی ميزنم يک دستور است ، و هم ايشان بودند که بعد از رسوايی اختلاس ميلياردی، دستور دادند اين موضوع را کش ندهيد، پس از اين دستور بود که رسانه ها، اعتراضات و سؤالات نمايندگان در مجلس به خاموشی ميگرايند. چرا خامنه ای در آن اختلاس بزرگ بخودحق ميدهد برخلاف قانون دخالت کند و اجازه نميدهد قوه قضائيه در پی يافتن مجرم يا مجرمينی که از بيت المال مردم سوء استفاده کرده اند اقدام قانونی بکند؟ اما در اعلام عدم صلاحيت کسی که عضو مجلس خبرگان رهبری و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشد و دو دوره رئيس جمهور بوده است نميتواند دخالت کند؟ چه سری در اين ميان مطرح است که او چنين پاسخ ميدهد؟ آيا اين فرض در اذهان نخواهد آمد که در هر دو مسأله خامنه ای ممکن است دخالت داشته باشد؟ مگر او نگفته بود که به هاشمی اعتماد ندارد؟ اگر جنتی دستور او را اجرا کرده چه هرجی بر جنتی است؟ مسؤل خود او ميباشد زيرا بيم دارد پرونده های زمان احمدی نژاد از بايگانی ها بيرون آورده شوند تا مردم بدانند مقصر چه کس ميباشد.
آيا اين خبرکه فرماندهان سپاه بلافاصله بعد از ثبت نام هاشمی در دفترقرارگاه خاتم الانبيا تشکيل جلسه دادند و در پايان توسط مجتبی خامنه ای درخواست رد صلاحيت هاشمی را از خامنه ای نمودند، شايعه ميباشد يا واقعيتی مسلم است؟ آيا خامنه ای از يک کودتای نظامی توسط سپاه عليه خود نگران ميباشد و دستور آنها را اجرا کرده است؟
به علاوه، چرا با تأييد و تأکيد پيايی  فرماندهان نظامی و امنيتی، حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا بعد از اعلام رد صلاحيت هاشمی بر شجاعت شورای نگهبان و درستی رأی آن از شورای نگهبان تشکر کردند. به نظر نمیرسد خامنه‌ ای و مشاوران امنيتی و نظامی او قبلا اين تصميم را نگرفته باشند. آيا نميتوان قاطعانه گفت خامنه ای اين بار  پيش از رأی گيری نه نام "سرداران سپاه" دست به کودتای نظامی زده است؟ 
مقدم در سخنانی ديگر تهديد ميکند: اين نيرو با قدرت آماده مهار هرگونه حاشيه سازی در ايام انتخابات، شامل اردو کشی خيابانی طرفداری از يک نامزد تأييد صلاحيت شده يا اغتشاشات هواداران يک نامزد رد صلاحيت شده هستند. در مورد گفتار ومصاحبه رضايی فرمانده سپاه پاسداران درزمان جنگ ودبير مجمع تشخيص نظام و کانديدای تأييد صلاحيت شده در يکی از تجمع های انتخاباتی او اين قدرت نمايی از هم اکنون آغاز شده و سخنان او در تلويزيون سانسور شده. چرا؟ چون او کانديدای خامنه ای نميباشد.
جنتی نيز برای اينکه سناريوی ديکته شده بيت رهبری را کامل کرده باشد اعلام ميدارد: از مراجع عظام، علمای اعلام، ائمه جمعه، شخصيت ها، گروه ها واقشارمختلف مردم که به هر شکلی شورای نگهبان را درانجام وظايف خطير خود ياری کرده اند و با هزار ها امضا و طومار های فردی و جمعی از اقدام قاطع و بی طرفانه شورای نگهبان تقدير و تشکر نمودند، سپاسگزاری ميکند. اگر واقعا چنين بوده چرا اسنادی چنين مهم وبا اهميت را که ميتوانست باعث تبرئه خامنه ای و منتخبين او در شورای نگهبان باشد، به رسانه ها برای آگاهی مردم ارايه نداده است؟
 مصطفی تاج زاده يکی از زندانيان معترض به کودتای 88 خامنه ای درنامه ای به خامنه ای مينويسد با رد صلاحيت رفسنجانی مردم آگاه شده اند ميزان رأی رهبراست نه مردم. چنانچه رهبر ازانجام وظايف قانونی خود در مهار خودسری های جنتی و استيفای حقوق ملت قصور ورزد، وی مسؤل مستقيم اين انتخابات رسوا، و نابسامانی های مديريت اجرايی کشور پس از اين انتخابات خواهد خواند. 
نگاهی به رخداد های بين المللی که به سرعت در شرف شکل گيری عليه کشور ما است و  مسؤل مستقيم آن خامنه ای و مزدوران شناخته شده  بيت رهبری و نيروهای سرکوب گر او هستند که زير سايه ولی فقيه ميليارد ها دلار اندوخته درخارج کشور دارند و فارغ از آنچه که برای مردم و ميهن ما ممکن است رخ دهد آماده اند درصورت وقوع هرخطری ازکشور کوچ کنند، خامنه ای و غلامان حلقه بگوش يا فرماندهان مسلط به او تا چه وقت ديدگان خود را از واقعيات پنهان نگه ميدارند؟
آيا تاروزی که مردم ايران برای احقاق حقوق ازدست رفته خود به پا خيزند؟ يا حاکميت خودکامه او با يک کودتای جيره خواران سرکش او که برای حفظ سلطه خودبه آنها باج ميپردازد و آنها را تقويت ميکند همچون رضا خان که عليه احمد شاه کودتا کرد، مستقيما نظام شاهنشاهی او را تصاحب کنند؟