Text Box:  نظام خامنه ای در راستای منافع اسرائيل 

پيش ازتسلط بر کشور، خمينی و ياران او درنوفل لوشاتو وعده آزادی، برابری، شکوفايی اقتصادی و زندگی در صلح و آرامش و خوشبختی را به تمام مردم ايران اعم از زن و مرد، اديان و احزاب مختلف ميدهند. همزمان آيت الله بهشتی در مورد آزادی افکار تا جايی پيش ميرود که در سخنرانی خود در دانشگاه تهران ميگويد: خداوند در قرآن ميفرمايد "لا اکراه فی الدين (در عقيده اکراه معنی ندارد)"، زيرا اسلام دين آزادی است. اين سخنان توسط بنی صدر و دکتر يزدی که آن روز ها سخنگو و نزديکترين ياران خمينی بودند نيز کرارا تکرار ميشد.
روح الله الموسوی الخمينی و ياران جديد او بعد از گرفتن همه اهرم های قدرت، در ششم خرداد 1360 در ديدار با نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جماران ميگويد:" اين را بدانيد که تنها روحانيت ميتواند دراين مملکت کار ها را از پيش ببرد. فکر نکنيد که بخواهيد کنار بگذاريد روحانيت را".
بر اساس چنين فتوايی، اکنون روحانيون بدون داشتن تخصص لازم وسياست اداره کشور همه اهرم های اجرايی رادراختيارخود، آقازاده ها و همفکران قرارداده اندکه نتيجه آن ورشکستگی اقتصادی، ويرانی کشور انزوای بين المللی، خودکامگی و جاه طلبی خامنه ای، کشور را در تيررس خطری قرار داده اندکه نتانياهو در سخنرانی خود در کنگره امريکا ضمن اعلام اينکه يهوديان قوم برگزيده خداوند هستند و فلسطين سر  زمين موعودی است که خدا به قوم يهود وعده داده است که ايران درفکرريشه کن کردن اين کشورميباشد برگ سبز حمله به ايران را با دست زدنهای ممتد نمايندگان وسناتور های امريکا دراين نشست ميگيرد. 
درچنين موقعيتی کانديدا های دست چين شده رياست جمهوری که افراد ديکته شده خامنه ای به جنتی هستند، آزادی ای که خمينی وعده آنرا در نوفل لوشاتو داده بود، بحدی ارتقاء يافته که حتی کانديدا های دست چين شده نيز آزادی سخن گفتن ندارند و مناظره ای که سيمای جمهوری اسلامی برای آنها ترتيب داده بيشتر به يک سناريوی خنده آور شبيه است تا مناظره برای بيان برنامه های آينده رئيس جمهور.
آزادی در سايه جانشين خمينی در ايران چنان گسترده شده که احمدی‌ مقدم فرمانده نيروی انتظامی که رهبر او ميخواهد انتخابات را تبديل به حماسه ای برای حفظ قدرت خود بنمايد، در مورد بازداشت های جلسه سخنرانی انتخاباتی روحانی ميگويد "يکی از تعهدات کانديدا اين است که نبايد پيرو فتنه ۸۸ باشند و شايد اين مسأله ربطی به نامزد رياست جمهوری نداشته باشد، اما ممکن است افرادی بخواهند از اين فضا سوء استفاده کرده و اهداف فردی را دنبال کنند.
فرمانده ناجا با بيان اينکه در اين مواقع ستادهای انتخاباتی بايد مراقبت‌های لازم را انجام دهند، گفت: اگر قادر به انجام اين مهم نبودند، طبيعی است نيروی انتظامی به وظيفه خود عمل کرده و با افرادی که رفتار ضد انقلابی داشته باشند ميداند چگونه رفتار کند. 34 سال بعد از انقلاب هنوز فرمانده ناجا به دنبال ضد انقلاب ميباشد!
وسعت ديد اجزاء زير مجموعه نظام ولايی چنان گسترده است که نميتوانند حساسيت شرايط اجتماعی و جهانی را درک کنند تا شايد بتوانند آرزوی حماسه سازی رهبر را برآورده سازند. براساس گزارشات خبرگزاری های معتبر فروش نفت ايران به رقمی برابر هفتصد هزار بشکه در روز رسيده است، يعنی 20% قابليت توليد نفت، علاوه برآن تحريم ريال ايران سبب خواهد شد که از گردش ارزی از بازار بين المللی خارج گردد و قابل مبادله و تفويض نباشد.
نبايد فراموش کنيم که بهانه حمله امريکا به عراق توليد تسليحات کشتار جمعی در عراق بود، هرچندکه در حمله عراق به ايران کاربرد بمب های شيميايی توسط صدام حسين چندين هزار کشته و زخمی در ايران بجای گذاشت، اما نه هيچ کشوری بدان اعتراض کرد، و  سازمان ملل متحد نيز با سکوت، آن جنايت دهشت زا را تأييد نمود. 
 در حمله امريکا به عراق، به بهانه توليد تسليحات کشتار دسته جمعی که بعد از حمله مشخص شد شاهدی دال بر وجود آن نبوده، و حمله امريکا تنبيه صدام ازحمله به کويت و سوء قصد نسبت به بوش پدر بوده است که پيآمد تحريم های چند ساله پيش از حمله، مرگ چند صد هزار زن و مرد عراقی و نيم ميليون کودک بيمار عراقی بود که به سبب کمبود دارو پس از زجر  و درد جانکاه بی گناه  در گذشتند. آيا خامنه ای و يا هرکسی که زمام اختيار مردم ايران را در دست دارد، انتظار دارد کودکان ايرانی نيز بدين سرنوشت گرفتار شوند؟
امريکا يا هر کشور ديگر بيش از هر چيز به منافع کشور و مردم  و هم پيمانان خود مينگرند، اين حق ظاهرا حق طبيعی هرملت و دولت است. ازاينرو دولتها هستند که بايد راه های دفاع ازمنافع کشور خود را بدانند. نخستين شرط داشتن قابليت دفاع ازمنافع ملی، برخورداری ازپشتيبانی اکثريت شهروندان آن است.
آنچه احتمال حمله اسرائيل يا هر کشور ديگر را عليه ميهن ما افزايش ميدهد، نه به خاطر تغليظ اورانيوم  و احتمال توليد سلاح اتمی است، آنها به خوبی آگاه هستند با امکانات موجود دولت ايران سال ها طول خواهد کشيد که رژيم خامنه ای موفق به توليد پلوتونيوم شود، عملکرد وبزرگنمايی های عمدی خامنه ای و باند اطراف او هستندکه بدون توجه به منافع ملی مردم ايران هرروز خبر های دهن پر کنی را پخش ميکنند که امکان سخن سرايی های نتانياهو را فراهم سازند تا حمله به تإسيسات هسته ای ايران را مشروعيت بخشند.
نتانياهو وکارشناسان اتحاديه اروپا و امريکا بخوبی ميدانند که نطام مالی ايران به علت غارتهای گسترده مجموعه نظام گرفتار محدوديت های مالی است که توان افزايش سانتريفوژ های پيشرفته برای توليد کيک زرد با غلظت کافی برای ساخت بمب يا کلاهک اتمی را ندارد. نظام ورشکسته ای که توانايی پرداخت ميلياردها دلار بدهی به سيستم بانکی را ندارد، و موجودی بانکها نيز ميليارد ها تومان از سپرده مشتريان آنها کمتر است  و نفت ايران بازاری برای فروش همان مقدار کم نفت خام را ندارد، و نفتی را که دولت های چين و هند اجازه خريد آنرا دارند، بهای دريافتی از آن به علت تحريم پول ايران نميتواند در بازار بين المللی تبديل به ارز قابل استفاده باشد، از اينرو چگونه توانايی خريد تجهيزات و سانتريفوژهای پيشترفته  برای ادامه کار رسيدن به سلاح های هسته ای را دارد؟ 
اقتصاد ورشکسته ای که جز با همکاری کارشناس مالی ماهر و دلسوز اصلاح نخواهد شد. با توجه به دانش و بينش کانديداهايی که خامنه ای برای نشان دادن آزادی انتخابات نام آنها را درليست گذارده تا بتواند گروه چشم گيری را درمحل های رأی گيری برای ساخت حماسه ابقای خود بيافريند با توجه به پاسخ های تست مانند برگذار کننده مناظره چگونه ميتوانند کشور را از گرداب ورشکستی رها سازند تا امکان ادامه توسعه بزرگنمايی های خامنه ای را در راه کمک به نتانياهو فراهم سازند؟
چه کسی جز دولت اسرائيل از اظهارات رئيس جمهور خامنه ای از انکار هلوکاست و نابودی اسرائيل استفاده ميکند؟ هرچند سخنان نابخردانه احمدی نژاد درمورد هلوکاست و متلاشی ساختن اسرائيل باری از دوش مردم دردمند ايران که اکثريت آنان غذای کافی برای رفع گرسنگی ندارند و در زمان خيلی نزديکی اگر روش حکومت داری خامنه ای تغييرنکند ميليون ها ايرانی علاوه بر مرگ سياهی که نتيجه کمبود مواد غذايی است، از سرطانی که کارشناسان نفتی برای خوشحالی حامنه ای که بگويد کمبود بنزين را خود ما در کشور تأمين ميکنيم، از هيدورکربورهای حلقوی استفاده ميکنند که به سبب کافی نبودن اکسيژن برای تبديل همه کربن ها و تبديل به انيدريد کربنيک، مونو اسيد کربن توليد ميکنند که درکلان شهرها کاربرد آن اثرات زيانباری بر ريه، کبد و کليه خواهد گذارد که منجر به سرطان خواهد شد.
دراين هنگامه فلاکت بار که حاصل نظامی است که کليه اختيارات کشور را در اختيار شخص واحدی گذارده که فاعل مايشايی خود را از جانب معصومين باورهای توده هايی ميدانند که متأسفانه به سبب سلطه نظام های خودکامه در طول تاريخ گذشته هيچگاه فرصت رشد فکری به آنها داده نشده است، آنها جز باورهايی که از کودکی در تکيه ها و مساجد در اختيار آنها گذارده شده، به سختی باور ديگری را می پزيرند. تغيير باورهای شکل گرفته در ضمير آنها کاری مشکل، اما در فضايی که آزادی سخن هست امکان پذير ميباشد.
با نظامی که قانون اساسی آن بر پايه قوانينی نتظيم شده که خمينی استاد و معمار آن بوده است ميهن ما را به نابودی و تجزيه خواهد کشانيد. مشکل اين نيست که رئيس جمهور خاتمی باشد يا احمدی نژاد. مشکل اصل قانون اساسی ای است که فردی مسؤليت ناپذير در رأس آن قرار گرفته است. درماندگی و فقر، گزينش رفتار مسالمت آميز با همه ملت های جهان فقط در سايه قانون اساسی ای ممکن خواهد شد که همه شهروندان ايران در تنظيم آن سهيم باشند.
هفدهم خرداد هزار سيصد نود دو