Text Box: دو سوی يک معمای همآهنگ

همآهنگی خطبه های نماز های جمعه نهم آبان که نسخه آن در تهران توسط احمد خاتمی نوشته شده بود درهمان روز اززبان امامان جمعه درسراسرکشورپخش ميگردد، معمايی را تدوين ميکند که مشابه آنرا نه در ايران، بلکه در گفتار رهبران اسرائيل و شاهين های کنگره و سنای امريکا ميتوان پيدا کرد.
حملات و کارشکنی های جند هفته اخيرکنگره امريکا با تعطيل بيش از دو هفته دولت و احتمالا کارشکنی در پيشرفت طرح مصوبه بهداشت عمومی باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده توسط اکثريت کنگره که در اختيار جمهوریخواهان میباشد، و سخنان تکراری نتانياهو و يووال اشتاينتز وزير اطلاعات و امور راهبردی اسرائيل ميتوانند راهگشای کشف معمايی باشندکه درروز9 آبان درنمازجمعه های ايران همه گيرشده بود.
در هفتم آبان وزير اطلاعات و امور راهبردی اسرائيل در ديدار با جو بايدن معاون رئيس جمهور و افراد با نفوذ کنگره امريگا میگويد" قطع کامل غنی سازی اورانيوم در ايران، حداقل خواسته اسرائيل ميباشد". براساس گزارش روزنامه جروزالم پست که تقريبا روزنامه رسمی اسرائيل است، اشتاينتز به مقامات ارشد آيپاک که مجريان سياستهای اسرائيل در امريکا ميباشد گفته است که: "اسرائيل برای اينکه اطمينان يابد حيات او در صلح ادامه خواهد داشت، نبايد حتی ذره ای غنی سازی درايران انجام شود". و تأکيد کرد که تار وپود تحريمهايی که درايران تنيده شده بايد سفت تر شوند و درحال حاضراز هرگونه تسهيل دراين تحريم ها بايد خودداری گردد." 
اين درخواست اسرائيل برای تشديد تحريم درشرايطی است که رويترزازحضور روزهای آينده جان کری وزير امور خارجه امريکا در سنا برای خودداری از تصويب تحريم های جديد عليه ايران درطول مذاکرات هسته ای خبر داده است. ضمنا رويترز اضافه ميکند که درطی ملاقات هفت ساعته نتانياهو با جان کری در روز هفت آبان در رم رسانه های غربی و اسرائيلی از تشديد اختلاف ميان امريکا و اسرائيل درمورد ميزان سختگيری عليه برنامه های اتمی ايران خبر داده اند. همچنين نتانياهو با مذاکرات هسته ای کشورهای 1+5 با ايران مخالفت نموده است.
همزمان با اين مقدمات بر اساس نوشته روزنامه اسرائيلی هاآرتص در روز شنبه يازدهم آبان، يکروز بعد از سخن پراکنی های امامان جمعه درايران کارگردانان "آيپاک" و ساير سازمان های رسمی و با نفوذ يهوديان امريکا که شامل تراست های بزرگ اداره کننده مالی امريکا، بانکهای بين المللی و کنسرسيون های نفتی و دارويی ميباشند در ملاقات روز سه شنبه هفتم آبان با اوباما اولتيماتوم ميدهند که آنها شکيبايی خود را از تلاش های سياسی امريکا در حل بحران اتمی ايران فقط 60 روز ديگرميتوانند تخمل کنندو درپايان شصت روربرقراری تحريمهای فلج کننده عليه ايران را که به درخواست دولت در سنا متوقف شده به تصويب خواهند رسانيد.
سخن پراکنی های پيش نمازان جمعه در حالی رخ ميدهد که رئيس جمهور همه تلاشهای خود را به کار ميبرد تا به گونه ای از شدت تحريمها بکاهد. اما احمد خاتمی که پرچم دار مبارزه با مذاکرات ايران و امريکا شده است به جای اينکه لبه تيزحمله خودرا متوجه اسرائيل نمايد با اشاره به مذاکرات ايران وغرب میگويد "وقتی مسؤل سياسی اتحاديه اروپا به صراحت می گويد "ما فشار و مذاکره را همزمان پيش می بريم" ما هم ميگوييم " ما هم شعارمرگ بر امريکا ومذاکره را با هم پيش میبريم" "مبارزه ما با امريکا ريشه عقيدتی داره، ريشه اعتقادی داره، کسانی که ميخواهند اين القای نادرست را داشته باشند که گرفتاریهای کشور با رابطه با امريکا حل ميشود. نميدانند امريکايی ها چه کرده اند به اين کشور. امريکايی ها اگر بيايند دين زدايی ميآورند، خفقان ميآورند، استبداد ميآورند. آنها به يک ملت دارای پيشينيه تمدن (1400) ساله اهانت ميکنند. اين ها فقط زبان مقاومت را می فهمند. ما به فضل خدا شعار مرگ بر امريکا ومذاکره را با هم پيش می بريم. آخوندی که ادعای مبارزه با امريکا را ميکند، هنوز ازتاريخ کشوری که درآن زندگی ميکند اطلاعی ندارد. و چگونگی سخن گويی او نيز مشابه زورگويان و باج گيران مناطق جنوبی شهر تهران درگذشته های خيلی دور است.
امام جمعه های ديگر نيز که همگان از يک منبع مايه ميگيرند و طوطی های سخنگويی هستند که بدون توجه به کلمات آنرا تکرار ميکنند، به نظر ميرسد بايد از مرشد خود تقليد کنند. از اينرو امام جمعه رفسنجان نيز با اشاره به مذاکرات ايران و امريکا و حذف شعار مرگ برامريکا اظهار نظرميکند" کسانی که تلاش دارند شعار مرگ برامريکا حذف شود و گفتگو با امريکا را نعمت الهی ميدانند، توجه داشته باشند که بچه قدرتی دل خوش کرده اند". 
اعلم الهدای نيز برای اينکه از قافله عقب نماند اظهار ميدارد "تا زمانی که تکاپوی استکبار ادامه داشته باشد شعار مرگ بر امريکا ادامه خواهد داشت و تا زمانی که امريکا تروريست پرور و مسلمان کش است چگونه ميتوان شعارمرگ بر امريکا را حذف کرد؟ اين عضو مجلس خبرگان وامام جمعه مشهد ظاهرا فرصت خواندن يا شنيدن اخبار عراق، يمن، سوريه، مصرو ...... را ندارد ونميداند چگونه مسلمانان شيعه و سنی يکديگر را بی رحمانه قتل عام ميکنند. به نظر نميرسد که کشتار های داخل ايران را نيز که قضات دادگاه های عدل اسلامی از نخستين روز به قدرت رسيدن تا حال صادر ميکنند را، به سبب سياست های گذشته امريکا ميدانند. احتمالا کشتار بی دريغ ده ها هزار نفر در سوريه به فرمان اسد را نيز به فرمان امريکا قلمداد ميکنند.
امام جمعه زنجان نيز به گفته خود حقايقی را فاش ميکند که تاکنون همه از آن بی خبر بوده اند. "يکی از صفحات تاريک جنايات متعدد امريکا طراحی و عملياتی کردن و حمايت از فتنه گران در سال های 1378 و 1388 است و نيز خرج هزاران دلار برای براندازی نظام اسلامی ميداند که با همکاری مزدوران داخلی انجام گرفته است". در برابر اين گفتار آقای علی مطهری نماينده مجلس در11 آبان در گفتگو با خبرگذاری فارس صراحتا ميگويد که "درانتخابات سال 88 تقلب شده، زيرا سپاه پاسداران خواستار تداوم حضور احمدی نژاد در قدرت بود و اضافه ميکند عده ای حاضر هستند در اين مورد در دادگاه شهادت دهند."
تلاشهای مذبوحانه ای که اين روز ها عليه فعاليت های دولت روحانی برای کاهش از تنش های داخلی و بين المللی بکار گرفته ميشوند، به سود چه کسان وچه کشوری می باشند؟ آيا روشی که آن ها در پيش گرفته اند و در نمازهای جمعه، سايت ها و روزنامه های وابسته همچون کيهان شريعتمداری، سرداران سپاه و..... کوشش می کنند توده نا آگاه مردم را با کلمات فريبنده و باور های مذهبی آنها گمراه کنند آيا هيچ به زندگی و چگونه زيست ميليون های ايرانی که به علت غارت باندهای مافيانی و بذل و بخشش های دولت محبوب رهبر در بدترين شرايط ميباشند و اگر تحريمهای ديگری که هم اکنون در سبد قرار گرفته به اجرا گذاشته شوند بار ديگر در کمتر از صد سال ملت ايران مواجه با قحطی ديگری خواهند شد که صد سال پيش به علت اشعال ايران توسط انگلستان و حمل غلات و گندم به خارج از ايران نيمی از جمعيت ايران را گرفتار مرگ سياه کرده بود. اين سخنگويان فريبکار که زير نام امامان جمعه دانسته يا ندانسته در پی ريزی چنين فاجعه ای هستند، چگونه ميتوانند سخنان خود را توجيه کنند.
عليرغم تلاشهای دولت باراک اوباما برای جلوگيری از آوردن آخرين طرح تحريم کنگره و سنای امريکا برای رأی گيری عليه ايران، خبرنگار خبرگذاری رويترز در روز چهارشنبه هشتم آبان پس از مذاکره با سناتور "باب کورکر"نماينده جمهوری خواهان در روابط خارجی وعضو کميته بانکداری سنا که کارروی بسته تحريم جديد عليه ايران را به عهده دارد، مينويسد: " با وجودی که رئيس جمهور تلاش ميکند که تا پايان مذاکرات تحريم جديدی را مورد بررسی قرار ندهيم، معهذا ما هنوز ازلزوم چنين تأخيری متقاعد نشده ايم". زيرا چنين قرار بود که کميته درماه سپتامبر درمورداين تحريمها که فروش نفت ايران را به "صفر" ميرساند رأی گيری نمايد اما به درخواست کاخ سفيد، تصميم گيری به تأخير افتاده است. بايد اضافه کنم که مجلس نمايندگان هم اکنون اين تحريم ها را با 400 رأی مثبت در مقابل 100 رأی مخالف به تصويب رسانيده است.
عليرغم کودتای سال 88 که هنوز جيره خواران خوان غارت آن را فتنه می نامند، مردم ايران در سال 92 بدان سبب به پای صندوق های رأی آمدند تا شايد يکبارديگر صداقت نظام ولايی را موردآزمايش قرار دهند. زيرا ملت ايران با توجه به فراز و نشيب هايی که در درازای تاريخ با آن مواجه بوده اند، هنوز اميد خود را به فردای بهتری از دست نداده اند، آنها بخوبی ميدانند که در نظام ولايی کسانی هستند که منحصرا به خود می انديشند. دين و کشور برای آنها معنی و مفهومی ندارند. آسايش ميليون های ايرانی را در راه منافع خودقربانی ميکنند، اما آزموده را نبايدبارديگر آزمود. اگر فاجعه بيشتر شودگمان نميرود که ملت ايران خطای مسببين را ناديده انگارند زيرا فاجعه ممکن است چنان گسترده باشد که از طاقت ها برون باشد.
يازدهم آبان هزار سيصد نود دو