Text Box: واقعيات يا فريب رياکاری؟

در روز پنجم رمضان آقای خامنه ای برای قدردانی از خدمات رئيس جمهور منتحب خود و وزرای کابينه او به آنها افتخار شرفياب شدن ميدهد تا از تلاشهای شبانه روزی کسی که به گفته رهبر بهترين و شايسته ترين خدمت گذاران همه تاريخ ايران بوده است سپاسگزاری کند. ايشان با يادآوری کارهای خوب و تلاش های شبانه روزی دولت اظهار داشتند: "در ۸ سال اخير همه احساس و درک کردند که رئيس جمهور محترم و همکاران ايشان، با تحمل سختی ها، نسبت بهمه دولتها و دوره های پيش کارهای بسيار پرحجم و پرشتابی انجام دادند، که اين واقعيت، نکته برجسته و قابل تقديری است!!!
خامنه ای از فعاليت بی وقفه دولت منتخب خود در خدمت به ملت عزيز ايران سپاسگزاری ميکند. احمدی نژاد نيز از حمايت ها و ارشادات و لطف و عنايت رهبر در طول فعاليت دولت های نهم ودهم تشکر و خطاب به او ميگويد:"همه ما در هر شرايطی در خدمت انقلاب، کشور و حضرتعالی خواهيم بود." 
معاون و وزرای اونيز ارقامی را عرضه نمودند که ملت ايران ازدرک آنها غافل بودند. معاون اول در زمينه های کنترل بازار، ايجاد اشتغال، حمايت از توليد، هدفمند کردن يارانه ها، مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توسعه صادرات و تدابير ويژه اقتصادی برای مقابله با تحريم ها را بيان ميدارد.
وزيراموراقتصاد ودارايی با اشاره به بحران اقتصاد جهانی چشم انداز اقتصاد ايران را به رغم اعمال تحريمها اميدوارکننده ارزيابی ميکند. توليد ناخالص داخلی با رسيدن به مرز هزارميليارد تومان، ايران به رتبه هفدهم اقتصاد جهانی رسيده، ذخايرخارجی کشورفراتر از ۱۰۰ ميليارددلار وتعهدات خارجی کشوربه ۳/۱۴ ميليارد دلار کاهش يافته. وزرا و مسؤلين ديگر وضعيت اقتصادی و پيشرفت های صنعتی کشور را چنين به اطلاع رهبر ميرسانند: " افزايش ظرفيت برق 31400 مگا وات. ظرفيت حجم ذخاير سد ها پنجاه دو نيم ميليارد متر مکعب، رشد سرمايه گذاری 7/2% ، افزايش توليد خودرو 100/100% ، افزايش توليد فولاد 24 ميليون تن در سال ، افزايش توليد سيمان 47 ميليون تن در سال ، توليد پتروشيمی در هشت سال گذشته 248 ميليون تن و استخراج مواد معدنی 2/5 برابر شده است.
افزايش اساتيد از ۷۵۰ نفر به ۱۴۰۰ نفر، و هيجده هزار عضو هیأت علمی. افزايش تعداد دانشجويان از دو ميليون و سيصد هزارنفر به چهار ميليون و چهارصد هزار نفر، افزايش دانشجويان مقاطع کارشناسی ارشد از نود و دو هزار نفر به چهارصد و شصت هزار نفر و رشد دانشجويان مقطع دکترا از نوزده هزار نفر به پنجاه و شش هزار نفر افزايش يافته است.
تجهيز و بهره برداری از هزار تخت بيمارستانی، افزايش ناوگان اورژانس بيمارستانی، اجرای طرح پزشک خانواده، سرمايه گذاری برای توليد دارو در داخل. 
اجرای طرحهای آبياری در ۸۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور و انجام عمليات آبخيزداری در ۹ ميليون و ۱۹۰ هزارهکتار از اراضی ازسال ۸۴ تاکنون، ظرفيت صنايع فرآوری به ۲۴ ميليون و ششصد هزار تن رسيده که با پايان طرحهای مصوب، اين ظرفيت وهمچنين ظرفيت دامی وشيلات کشورافزايش خواهد يافت. درسال گذشته صادرات محصولات کشاورزی، ۲۳ درصد افزايش يافته است. و در عرض ۲ سال گذشته موجودی صندوق توسعه ملی، با ۵۲ ميليارد دلار ذخيره به رتبه بيستم در ميان صندوق های توسعه ملی درجهان رسيده است. با وجود تحريمها وفشارها، ذخاير ارزی کشوردر سالهای اخير به بيش از يکصد ميليارد دلار افزايش ضمن آنکه ۵/۲۷ ميليارد دلار از بدهی ها کاهش يافته است. تورم درعدد ۵/۳۰ درصد. و ظرفيت گاز قابل داشته استحصال کشور ۳/۳ تريليون متر مکعب با ۲۲۰۰ جايگاه فروش گاز در کشور است.
برخلاف گزارش رئيس جمهور ووزرای اوبه رهبر، آقای روحانی رئيس جمهور منتخب درنخستين ديدار خود از مجلس، " آمار تکان دهنده ای از وضعيت اقتصادی کشوربه نمايندگان ارايه کرده است. که هنوز به آگاهی مردم رسانيده نشده است. در پايان گزارش آقای روحانی ميگويد "اين نخستين باری است که درکنار رشد اقتصادی منفی قرار گرفته ايم وکشور با تورم بسيار بالايی مواجه است که بيشترين تورم درمنطقه وشايد در جهان باشد که با نرخ تورم 42% و بيکاری گسترده مواجه شده است." 
عامل اين تراژدی چه کس يا چه کسانی ميباشند؟ و چرا آقای خامنه ای عليرغم رخدادهای ناخوشآيندی که درطول هشت سال دولت احمدی نژاد اکثريت مردم ايران آنرا با پوست و گوشت خود لمس کرده اند 
متوجه فاجعه نشده و هنوز از رئيس جمهور خود دفاع ميکند؟ مردم ايران فراموش نکرده اند وقتی سخن از اختلاس های ميليارد دلاری بود او فرمان ميدهد که "مسأله را اينقدر کش ندهيد" آيا نميتوان مشکوک شد که رد پای اختلاس ها به بيت رهبری کشيده ميشود؟ 
آيا آقای خامنه ای از تورم و بيکاری ميليونی، از جوانان دانشگاه رفته تا کارگر ساختمانی يا کشاورزی که به علت نداشتن دانه گندم يا جو و يا کم آبی برای کشت که وزرای دولت او از ميليارد ها متر مکعب ذخيره آبی سخن ميگويند به شهرها پناه ميبرند تا با دست فروشی و گدايی درتوقف های ماشين ها التماس کنند کالای چند ده تومانی ازاو بخرند؟ تا بتواند برای خانواده خوددر روستا غذايی بخورونميری برای زنده ماندن تهيه کند؟
خامنه ای که در قصر خيابان پاستور و قصور شهرهای شمال و مشهد، در حلقه هزاران نفر نگهبان زندگی ميکند، معهذا بعد از آزمايش غذای خود که نخست با دستگاه مشخص کننده سم که به بهای پانصد هزار دلار از امريکا خريده است، آشپز را ملزم ميکند که نخست از غذا بخورد تا رهبر مستضعفين جهان مطمئن شود خوراکی را که ميخورد سمی نميباشد، چگونه آگاه نيست که در زمان رياست احمدی نژاد و زير فرمان او تورم و بيکاری در چه حد است؟ 
او که در موعظه های خردمندانه خود از قرآن و نهج البلاغه فرازهايی را به عنوان سرمشق هايی که بايد به کار برد به حاضرين تذکر ميدهد چرا خود به آن گفته ها عمل نميکند؟ چگونه در برابر غارت های ميليارد دلاری از بيت المال مردم نه اينکه سخن نميگويد؟ بلکه اگر رسانه هايی شهامت آنرا داشته باشند که مردم را از حيف و ميل های دولتی آگاه سازند، دستورتوقيف آنها را به دستگاه های امنيتی خود ميدهد، و خشمناکانه ميگويد "فقط ديکته ننوشته ممکن است اشتباهی نداشته باشد".
آيا به دولتی که خود "عنوان رئيس جمهور منتخب مردم" به او داده است فرصت واجازه ميدهد که حقوق پايمال شده ملت ايران به آنها واگذار کند؟ و از دخالت اعضای بيت رهبری در معاملات و های غير اصولی و سؤال برانگيز جلوگيری بنمايد؟ آيا اين فرصت را به دولت منتخب مردم ميدهد که از رجال منصوب رهبر و اجزاء بيت رهبری بپرسد " اين ثروت ها کلان را از کجا آورده ايد؟ " اگر آقای خامنه ای نخست از بيت خود آغاز کند، آنوقت ميتواند ادعا کند که خود او "خدمتگذار ملت ايران" ميباشد.
حاکميت هيچ ديکتاتوری جاودانه نخواهد بود، ملا ها هستند که جاوذانه و پايدار خواهند بود.
بيست شش تير هزار سيصد نود دو 

شب جاودانه نخواهد ماند
بر دروازه های شب می کوبم
تا سپيده را بيدار کنم
و بند از پاهايش بگشايم

چراغی نيست
که راهم بنماياند
ياری نيست 
که دست هايم را بگيرد
ياران خفته اند
خوابی به درازای همه تاريخ

بهاری نيست
که پرتو گل هايش
روزنه ای از اميد
بر دل ها بتاباند

کاوه ای نيست
که درفشش را برفرازد
و آرشی که برق شهاب تيرش
سينه شب را بشکافد
و روزنه ای به صبح بگشايد

مزدکی نيست 
که صلابت گفتارش
پايه های لرزان 
کاخ فريب و ريا را
فرو ريزد
تا بردگان خفته در کاريز ها
پرتو اميد را ببينند
و روشنی ها را بجويند...

شب فرياد می کشد 
که تاريکی پايدار
و بند ها سخت استوار است

لرزان ، لرزان
با اميدی به بلندای زندگی
گام هايم را
بر سنگ فرش های تاريخ
می کوبم
شايد صدای استخوان های
آخرين نگهبان پرس پوليس
رزمنده گان به خاک افتاده قادسيه
قربانيان به خون غلطيده زندان اوين
خفته گان را بيدار کنند
و شب پره گان را به غارهای تاريک
تاريخ بفرستند

هرچند دست هايم توان
کوبيدن درهای صبح را ندارند
و فريادم ، نه چندان رسا
و نه چندان پيوسته
خواهند ماند....
اما اين را باور دارم
که شب پايدار نخواهد ماند
و.... در فردايی نه دور
همه خواهند ديد
که سپيده بال هايش را
گسترده خواهد کرد
و اين فرمان تاريخ است
که ...
  شب جاودانه نخواهد ماند