Text Box: ويرانه ای که نظام ولايی، آفريد

در نوشتار پيش ترسيمی از عملکردحاکميت نظام ولايی عرضه گرديد. سيمايی که اکثر هم ميهنان با آنها آشنايی دارند زيرا با زندگی روزانه ما عجين گرديده. رخدادهايی که امروزما شاهد آنها هستيم را با هيچ معيار انسانی نمی توان پذيرفت ، اما مجموعه ای که حاکميت ايران را دراختيار دارند فارغ از همه رنجها و آلامی هستند که بر شهروندان ايران ميگذرد. داستانی که درهيچ کتاب، حتی نوشته های تخيلی نيزنميتوان مشابه آنرا مشاهده کرد. نمونه هايی از آنها را در کنار هم ميگذارم شايد يکی از خبرگان حاکميت اتفاقی نظری بدان اندازد و آگاه شود آنچه را که رهبر گفته  مردم مشکلات دارند، اما اين دليل نميشود که از نظام جدا شوند!! خود عامل جدايی مردم از کل مجموعه نظام گرديده اند.
سايت کلمه درهشتم اسفند گزارشی دردآور و جانگذاز از یک جانباز شیمیایی دفاع مقدس در گرگان که خود را حلق آویزکرده دارد. حیدر نوری ازجانبازان دوران دفاع مقدس در خانه شخصی خود دربلوار کاشانی شهرگرگان خود را حلق آویزميکند، چون بنياد شهيد و امور ايثارگران خقوق اين جانباز را که از فشار مشکلات و نارسايی های معيشتی رنج میبرده قطع نموده بود. پيکر بی جان اين جانباز را دختراو زير راه پله های ساختمانی که انتحار کرده بود می بيند. آيا تجسم زندگی آينده دختری که با فرياد جان گداز خود همسايگان را به کمک می طلبد، در آينده چگونه خواهد بود؟ آيا اين خبر اثری در عملکرد مجموعه ای که خامنه ای را تا بالاترين درجات تقدس و ربوبيت ميرسانند اثری خواهد داشت؟
يک ماه پيش نيز جانباز ديگری قصد داشت در مقابل ساختمان بنياد شهيد با بنزين اقدام به خود سوزی کند که بعلت عمل نکردن سنگ فندک موفق نميشود، مأمؤرين انتظامی مانع ازادامه کار وی ميگردند. اين جانبازان بازماندگان شهدايی هستند که با باورهای خودبرای دفاع از زادگاه و مذهبی که بدان پای بند بودند جان خود رافدا کردند، اما امروز حکومتی که پايه های قدرت خود را بر روی اجساد پاک آنها بنا نهاده، نه خبری و نه توجهی به زندگی آنها دارد. چه کسانی درمرگ حيدر نوری و ياران هم درد او مقصر هستند؟ آيا مقايسه عملکرد کسانی که خود را پيرو آيين وسرشت شيعه ميدانند و ميگويند از کسانی پيروی ميکنند که آفريدگار، جهان را به علت وجود آنها آفريده است هيچگاه عملکرد خود را با عملکرد رهبران کفار که به زعم آنها  کشورهای غربی ميباشند مقايسه کرده اند و ميدانند که آنها چگونه با بازماندگان کشته شدگان، مجروحين و يا خانواده کشته شدگان رفتار ميکنند؟
عملکرد اين نظام با انسان هايی که درمواردی همچون قرون وسطی با آنها رفتار ميشود، بهتر از شهدا و جان بازان نميباشد. ۱۵۰۰ نفر کارکنان  شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) مدت چهار ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. بيشتر اين افراد مهندسين و تکنيسين های ماهری هستند که درمجموعه شرکت صنعتی دريايی ايران در رشته های کشتی سازی وتعميرات آن، ساخت سکوهای نفتی، گاز ومجموعه صنايع و زيرساخت مؤسسات نفتی اشتغال دارند. در حالی که طبق قراردادهای کاری با کارکنان می بايست به آنها پاداش و عيدی نيز پرداخت ميکردند، اما هنوز حقوق حقه آنها پرداخت نشده است.
 اين مسأله در مورد ۲۷ کارگرشرکت رانه‌ دژ، وابسته به بخش خصوصی، یکی از پیمانکاران وزارت نيرو نیز صادق است. آنها یک سال است که حقوق دريافت نداشته اند. زيرا دولت بابت قرارداد راه وشهرسازی به شرکت پولی نپرداخته است.
۳۰۰ کارگر پيمانکار کارخانه پتروشیمی فجر ماهشهر نیز دی‌ ماه در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی خود و عدم پرداخت حقوق و مزایایی که  قول آن ‌ها داده شد بود، دست از کار می کشند.
کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت‌تپه خوزستان نیز در بهمن‌ ماه چند روز پیاپی در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود همچون قرارگرفتن زير شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه ‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق و تغییر ساز و کار و رفع فاصله بیمه ‌ای شده بودند.
اعتراضات کارگری و فشار اقتصادی بر کارگران ایران در ماه‌ های اخیر افزایش یافته است و تقریبأ هر هفته خبرهای تازه‌ای از تعطیلی کارخانه‌ ها و کارگاه ‌ها منتشر می‌شوند.
در پنجم اسفند نیز ۲۰ نفر از کارگران شرکت ترابرگستر نکو پیمانکار تأمین نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند تهران در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود در مقابل ساختمان مرکزی این سازمان تجمع کردند.
اين اخراج ها در شرايطی انجام ميشود که احمدی نژادادعا ميکند در دوسال گذشته يک ميليون شغل به نيروی کار کشور افزوده شده است.
واقعا ما به کجا ميرويم؟ شمار زيادی از کارگاه های توليد کالای داخلی به سبب افزايش واردات از چين که غالبا خارج از استانداردهای جهانی ميباشند، از رده توليد خارج وکارکنان آنها بيکار شده اند وصدرنشينان قدرت در دولت، مجلس و وزارت کار هيچ اقدامی در اين باره نکرده و نخواهند کرد. اسکله های غير قانونی در طول سال های گذشته بدون اينکه ديناری حق گمرک بابت کالاهای وارداتی بپردازند فعال بوذه اند. آيا دولت آماری در مورد ورود کالای وارد شده از خارج را دارد؟ بطور مسلم جواب آن منفی است. اسکله های غير قانونی در اختيار چه نهاد يا چه اشخاصی هستند؟
آنچه اين روز ها سرگرمی اجزاء زيرنظام ولايی ميباشد، بد نام کردن يکديگر ومهندسی انتخاباتی سال آينده ميباشد. که چگونه رأی برای کانديدای مورد نظر رهبر در صندوق ها فراهم آورند. برای آنها مهم نيست که خانواده های فرو دست ايرانی توان تأمين هزينه زندگی روزانه خود را دارند يا نه. آنچه مهم است جلب رضايت رهبر، و در موقعيت امروز بد نام کردن احمدی نژاد و تلاش برای مقصر شمردن کشورهای استکباری به علت تحريم ها. و محاکمات تشريفاتی با هدف ظاهرا سرگرم کردن مردم. غافل از اينکه مردم ايران سی و چهار سال است که آنها را مورد آزمايش قرار داده اند.
نهم اسفند هزهر سيصد نود يک