در نظام های خودکامه که بر مبنای ايدئولوژی ها و قوانين از پيش تدوين شده شکل می گيرند، به علت ماهيت غير ، دموکراتيک نظام دير يا زود دچار بحران های زنجيره ای خواهند شد.

منازعات قومی دربرمه و کشتار عده ای مسلمان، همراه با نوحه سرايی های روزنامه ها، راديو وتلويزيون ،مجلس و راه پيمايی های مردم مسلمان ايران! که به احتمال زياد بدون دستور رهبر خامنه ای نمیباشد مرا به فکر فرو برد تا کمی بينديشم، شايد بتوانم جوابی برای اين مسأله پيدا کنم. صرفنظر از کشتار هم ميهنانم درسه دهه گذشته که دست ..

 

مسؤلان بايد با جديت در سياست کنترل جمعيت تجديد نظر کنند!

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خامنه‌ای در ديدار با مسؤلان و کارگزاران نظام اظهار ميدارد آرمان خواهی توام با واقع ‌بينی لازم ملزوم يکديگر ميباشند بنابراين ضروری است که ترکيب آرمانگرايی با واقعيات در نظر گرفته شود،

I...... من برآنم که راه حل مشکلات پیش آمده و بحران موجود چنین است: وضعیت کشور امروز چون رودخانه خروشان و عظیمی است که سیلابهای تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است راه آرام کردن این رودخانه بزرگ و روشن ساختن و زلال کردن آب آن در یک اقدام سریع و عاجل امکان پذیر نیست . اندیشیدن به این گونه راه حل ها که عده ای توبه کنند و عده ای معامله کنند

آقای خامنه‌ای، چند روز بعد از راه پيمايی معترضين در روز عاشورا که در آن عکس آيت الله خمينی به آتش کشيده ميشود و تمام دستگاه های تبليغاتی رهبری تلاش ميکنند آن را از سوی معترضين به انتخابات بنمايند درديدار با نمایندگان مجلس هشتم به شیوه معمول خود، یك طرفه سخنرانی ميکند و تكلیف مسایل ایران و منطقه و جهان را روشن مينمايد..

نگاهی به عمل کرد رهبردر بيست سال گذشته و بيانات ايشان در موارد مختلف نمونه های گويايی از بينش سياسی اجتماعی و آگاهی علمی وفلسفی ايشان را بيان ميدارند.

نمونه مشخصی از عدالت رهبر در فتوای کشتار و بازداشت مردم در روز بيست هفت خرداد ميباشد که با راه پيمائی های مسالمت آميز خود ميخواستند.

 

دويست سال از عقد قرارداد های گلستان و ترکمانچای ميگذرد، قراردادهای ننگينی که مسؤلين آن ها روحانيون عاليقدری! بودندکه ظاهرا فقط درد دين، آن هم نوع خرافاتی و خود ساخته خود داشتند و هرچند از خوان نعمت مردم اين سرزمين بدون هيچ کار و تفکری برخوردار بودند، اما بدانچه نمی انديشيدند مردم و منافع آنها بود.

محمد حسین کبادی شناگر بزرگ ایرانی که بیش از 1100 کیلومتر از طول خلیج پارس را شنا کرده است ميگويد اماراتی‌ها برای اینکه من این پروژه را در مرز آن‌ ها و به نام جعلی خلیج عربی پايان دهم دو میلیارد تومان وجه نقد، بورسیه تحصیلی تا مقطع دکترا ، گرین کارد آمریکا و اقامت امارات را پیشنهاد کردند اما من آن را قبول نکردم

آقای خامنه ای در سخنرانی ها و موعظه های خود همواره اين جمله را يادآوری ميکند که تحريم ها اثری در ما نداشته بلکه ملت ما را مصمم تر کرده است که راهخ درستی را انتخاب کرده است. اما....در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ماه رمضان به دلیل اهمیت و فوریت شرایط اقتصادی موجود کشور،

با این همه، آنچه مسلم است، اینست که آن چماق کشی و قداره بندی لباس شخصی ها و اوباش تحت فرمان بسیج و سپاه، این محصول خیابان را هم به بار آورده است. وقتی زبان حکومت با مردم کتک است و زورگوئی، زندان و شکنجه و چماق خیابانی و قمه و خنجر و نارنجک، زبان خیابانی آنها که نه سپاهی اند و نه بسیجی و نه مردم معترض به کودتا علیه رای شان، جز این می تواند بشود

در آغاز ماه ژانویه یوآخیم کروازه در نشريه حرفه ای سیاست خارجی آلمان نوشت : از این پس، موضوع روز، در مورد ایران، تشدید تحریم ها و به میدان آوردن قدرت نظامی خواهد بود. گرچه غرب برای اشغال خاک ایران نقشه ای ندارد ولی احتمال آن هست که توسل به زور در مدارج متفاوت پیش آید

.

 

در گوشه ای از سالن سينما نشسته به فيلمی که ظاهرا خود نيز نقشی در آن دارم چشم دوخته ام. به نظر ميرسد هنوز دوره دبيرستان را تمام نکرده باشم، در جمع کثيری که در ميدان بهارستان گرد آمده و به سخنان سخنرانانی که روی بالکن يکی از ساختمان ها قسمت چپ ميدان قرار گرفته گوش ميدهم

نگاهی به گذشته

زيستن در نظام ارباب رعيتی و جامعه ای که بر اساس طبقه بندی اشراف ، نجبا و علما، عوام الناس، خودی و غير خودی شکل می گيرد روان انسان ها را آزرده و فرهنگ بدبينی و سرکوفتگی را بر اکثريت جامعه مسلط می سازد.

زلزله ای در روستا های آذربايچان شرقی رخ داده که علاوه بر صدها کشته و هزاران مجروح و معلول، نمايش صدها خانه ويران شده که فرو ريخته و جنازه زنان و کودکان را در زير آوار خود پنهان کرده اند، قلب هر کس را که ذره ای احساس و عاطفه انسانی داشته باشد، آکنده از درد و رنج ميکند. .

.

 

اکثر ما ايرانی ها متأسفانه آگاهی چندانی درمورد تاريخ ميهن خود نداريم ، به اين دليل اشتباهات تاريخی همواره در کشور ما تکرار خواهد شد. تاريخ چند قرن اخير نشانگر اين واقعيت است که دولتهای انگليس و روسيه همواره در ايران در پی آن بوده اند که از ضعف دولتهايی که پشتوانه مردمی ندارند برای گسترش سلطه استعماری خود بهره برداری نمايند

در آغاز ماه ژانویه یوآخیم کروازه در نشريه حرفه ای سیاست خارجی آلمان نوشت : از این پس، موضوع روز، در مورد ایران، تشدید تحریم ها و به میدان آوردن قدرت نظامی خواهد بود. گرچه غرب برای اشغال خاک ایران نقشه ای ندارد ولی احتمال آن هست که توسل به زور در مدارج متفاوت پیش آید

.

 

آسمان نيهن ما را ابرهايی فرا گرفته که از آن بوی نفرت آور جنگ و ويرانی استشمام ميشود . ايرانيان در هر کجای اين کره خاکی باشند نگران از فردای  زادگاه خود هستند و آنهايی که ايران ميباشند نا اميدانه به فرداهای خود می انديشند که سرنوشت آنها به کجا خواهد کشيد.

بعد از مرگ خمينی، هاشمی رفسنجانی که ظاهرا سياستمدار ورزيده نظام اسلامی بود، برای اينکه در پشت صحنه نقش اول مديريت را ايفا نمايد، در مجلس خبرگان که برای انتخاب شورای رهبری تشکيل ميگردد، در مقام رئيس مجلس شورای خبرگان در جلسه اعلام ميدارد در اين زمان ما فردی نداريم که الان در جامعه مطرح باشد که معرفی کنيم و حرف ما در مرجعيت بود و چون امام مرجعيت را لازم ندانستند و مجتهد عادل کافی است

خامنه ای امروز به بهترین شیوه جهان اسلام و انقلابیون را در سراسر جهان اداره می‌کند. دیگربان : عبدالله حاجی‌ صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در روز چهارده خرداد 1391 به خبرگزاری فارس می ‌گوید: امروز بسیاری از آزادی ‌خواهان جهان در سراسر دنیا، رهبر معظم انقلاب را به عنوان رهبر خود می ‌شناسند..