Text Box: انتخابات دون کيشوتی و آينده ما 

ايران از زمان های خيلی دور متشکل از اقوام، زبان ها و اديان و مذاهب مختلف بوده و هستند. در سختی ها و شادی های يکديگر شريک، و در مواردی که لزوم همبستگی ومقاومت دربرابر اشغال گران بود در کنار يکديگر بودند. انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب بهمن سال 1357. شوربختانه در هر سه مورد به سبب خيانت و خودکامگی شاهان، فرمانداران و حکام مذهبی، جنبش های ملت ايران به انحراف کشانيده و منجربه شکست گرديد. اما هنوز ملت ايران از هرزبان، قوم و کيش در کنار يکديگر هستند و با خودکامگی مبارزه ميکنند.
نگاهی به انتخابات انجام شده از زمان پيروزی انقلاب مشروطه تا انتخابات رئيس جمهور در سال 88 نمونه های دردناکی هستند. حکومت ها به آرای مردم به انواع مختلف خيانت ورزيدند، هر چند سوگند ياد کرده بودند امانت دار ملت باشند.
احمد خاتمی که اجتماع معترضين به کودتای سال 88 را اراذل و اوباش ناميد در خطبه های نماز جمعه اين هفته تهران گفت عنصر ولايتمداری التزام عملی است نه شعاری، و خطاب به کانديدا ها که به طور حتم آقايان رفسنجانی و سيد محمد خاتمی ميباشند ميگويد اگر ميتوانی زير نظر ولايت مطلقه امر عمل کنی بسم الله و اگر نميتوانی اصلا اسم ننويس. 
شواهد نشان ميدهند که ولايتمداری يعنی دشمن تراشی، بيکاری، فساد، اختلاس، فقر، خود فروشی، تقلب درانتخابات، دروغ و... احمد خاتمی شايد ازفرموده مقام ولايت بی اطلاع باشندکه هرکس ميتواند در انتخابات شرکت کند اگر..... ايشان اگر را توضيح نداده اند اما مأمورين وزارت اطلاعات ايشان کاملا توضيح داده اند که کانديداها چه بايد بکنند و از چه امری احتراز کنند. اصلاح طلبان عناصر برانداز معرفی شده اند و به آنها هشدار داده شده. شبکه های رسانه ای کنترل و افراد را شناسايی خواهند کرد. اصلاح طلبان مشخص که هنوزمطيع نشده اند مشابه جميله کريمی و عبدالحميد معافيان درشيرازبر اساس اين دستور بازداشت شده اند. 
آقای محمد خاتمی اخيرا در بخشی ازسخنان خود برای جمعی از دانشجويان ميگويد: در دوره جنگ انصافاً دولت وقت با 7 6 میلیارد دلار در سال توانست کشور را به خوبی اداره کند. به یادداریم که ظاهراً درسال 64 دوستان از جنگ و جبهه می گفتند که سال 65 سال سرنوشت است و تقاضای 7 6 میلیارد دلار داشتند تا کار تمام شود. کلاً درآنسال حدود 6 میلیارد دلاردرآمد کشور بود که 3 میلیارد دلارازآن برای جنگ اختصاص داده شد و با 3 میلیارد دلار و شاید کمتر ازآن کشور اداره گرديد. البته دردوران جنگ بعضی رویکرد های سخت گیرانه و احیاناً دور زدن قانون وجود داشت، ولی امام فرمودند اگر مشکلاتی بوده است بدليل جنگ و شرایط خاص آن بوده است و همه باید به قانون برگردیم. آقای خاتمی ضمن سخنان خود ميگويد: مطلبی را آقای هاشمی در آغاز کار دولت اصلاحات به من گفتند با این مضمون که ما به سازندگی توجه کردیم، ولی توجه کافی به توسعه سیاسی نکردیم، اما شما توسعه سیاسی و آزادی ها و جامعه مدنی را مورد توجه قرار دادید که کار خوبی بود.
اما دردولت منصوب و محبوب آقای خامنه ای که عنصری ولايتمدار بود، در آمد نفت دوره زمامداری او چند صد برابر درآمد دوره نخست وزيری مهندس مير حسين موسوی بود و معيشت مردم نسبت به امروز به مراتب بهتر بود، بی کاری وجود نداشت، گرانی، فساد، رشوه خواری و حيف و ميل درآمد دولت نبود. و صد ها نابسامانی ديگر که امروز حاکم است وجود نداشت. مسلما روزی ولايت فقيه مطلقه امر بايد پاسخ گوی مردم باشد. زيرا قدرتهای بدون پاسخ دربرابرخداوند و مردم مسؤل ميباشند. سخنرانی آقای رضايی در هفتگل خوزستان نماينگر يکی از نارسايی هايی است که مردم ايران بدان گرفتار هستند، اما رهبر فکر ميکند، دارا بودن يک يا دو بمب اتمی يا جنگی دوباره برای او نعمتی است که ضمن سرکوب مردم معترض ميتواند ولايت را در خانواده خود استمرار دهد. رضايی و پاسخ مردم نقل ميشود.
بخشی از سخنرانی انتخاباتی آقای رضايی و عکس العمل مردم دربرابر بيکاری،که يکی از نارسايی های کشور است و نتيجه سخنرانی و کشتارمردم در آخرين نماز جمعه خرداد ماه ايشان در اعتراض به کودتای خود است آقای رضايی ميگويد: بيکاری جوانها امروز بيداد ميکند، در بيست سال گذشته اين همه بيکاری، آنهم در بين قشر جوان، مخصوصا دربين جوانان تحصيل کرده و با فضيلت وجود نداشته است. هيچ گاه اين همه جوان بيکاروجود نداشته. امروز جوانی درکنار ماشين ما آمد وگفت آقای رضايی ما ديگرخسته شديم، يک کاری برای من درست کن. هفته پيش در مسجد سليمان پدر سه شهيد آمد پيش من و گفت اگر تا يک هفته کار من درست نشه من خودکشی ميکنم. مادری بمن گفت بچه هايمم را نميتوانيم سير کنيم. ما تا کی بايد در فقر و بيکاری زندگی کنيم. خانم جوانی از بين حاضرين فرياد زد آقای رضايی ما در خانواده خود چهار نفر فارغ التحصيل دانشگاهی داريم که هيچ کدام کاری نداريم. به خدا خسته شديم. به امام حسين از زندگی بيزار شديم.
اين آيت الله های سفارشی همچون جنتی و احمد خاتمی اگرشهامت دارند بجای اينکه درنمازجمعه های مهندسی شده خطبه بخوانند و سخنان حود را از تلويزيون و راديو پخش کنند، در اجتماع مردم حاضر شوند و سخنان مردم را درباره ولايت مداری بشنوند. شايد رهبر توانايی و بينش تحليل حوادثی که اين روزها در مورد کشور ما در جهان مطرح است، همراه با نقل و انتقالات و رخدادهايی که در کشور های همسايه در حالت تکوين ميباشند را ندارد. اما واقعياتی است که آينده ميهن ما را زير سؤال ميبرند.
دو نفر از سناتور های دموکرات و جمهوريخواه آمریکا طرحی را به سنا ارائه داده اند که اگر تصويب شود میلیارد ها دلار سپرده ارزی ایران که بر اساس گفته سناتور ها معادل 60 تا 100 ميليارد دلار ميباشد در بانک ‌های جهان بلوکه خواهند شد. ژيرا به نظر آنها ايران با داشتن اين منبع مالی ميتواند مدتی تحريم ها را دور بزند.
علاوه بر آن دانا روهرابچر رئیس کمیته فرعی سیاست خارجی کنگره امریکا در امور تحقیقاتی قطعنامه ای را بمجلس نمايندگان ارائه کردند که گام تازه ای برای تجزيه ایران ميباشد. آنها خواهان تجزیه ایران برمبنای قومی ميباشند که تجزیه آذربایجان و بلوچستان دراين قطعنامه گنجانده شده است. از موارد مورد تأکید در این قطعنامه که به قطعنامه ۱۸۳ نام گذاری شده، توانايی ارسال برنامه های رادیويی با شعاع وسیع تری برای زبانهای آذری و بلوچی در نقاط مرزی و داخل ایران افزايش داده شده. در قطعنامه شماره 183 توضيح داده شده در استان بلوچستان ايران که در مرز پاکستان ميباشد و در منطقه استراتژيک ساحلی خليج فارس قرار دارد منابع قابل ملاحظه ای نفت و گاز وجود دارند. 
همزمان درمرزهای غربی ايران نقل و انتقالاتی در حال تکوين است که کارگزاران ولايی دون کيشوت وار ديدگان خود را بسته، فارغ از آينده ای که برای ميهن ما طراحی شده به رجزخوانی های ظاهرا انتخاباتی مشغول هستند. روزنامه وال استريت جورنال روز 20 ارديبهشت درگزارشی مينويسد جنگجويان وابسته به حزب صلح و آزادی که سالها است برای جدائی بخش کردنشين ترکيه مبارزه ميکنند و عبدالله اوکلان رهبر آنها از سال 1999 زندانی ميباشد به تدريج با موافقت محرمانه قبلی ظاهرا برای خاتمه دادن به جنگ به مناطق غرب عراق که کرد زبانان عراق ساکن هستند مهاجرت ميکنند. تاکنون 2000 نفر از آن ها به عراق کوچ کرده و بقيه مبارزين نيز طی سه ماه آينده به آنها خواهند پيوست.
دليل اين معامله چيست؟ منطقه کرد نشين عراق در آرامش و آزادی نسبی بسر ميبرد، از کشتار و بمب گذاری هايی که هر روز در بخش عرب زبانان عراق اعم از شيعه و سنی رخ ميدهند خبری نميباشد. مردم در صلح و آزادی نمايندگان محلی خود را انتخاب ميکنند. دولت مرکزی عراق باين نقل و انتقالات اعتراضی نميکند، زيرا نه توانايی کافی برای سؤال از دولت منطقه کردنشين دارد، نه شرايط داخلی عراق اين امکان را فراهم ميسازد. اختلافات سنی و شيعه هر روزگسترده تر ميشوند. درحالی که منظقه کرد زبانان، دولت سرگرم ساخت وسازهای زيربنايی هست و ساکنين آن منطقه در آرامش. 
عوامل کشتار و ويرانی در سوريه منحصر به خودکامگی اسد و اختلافات شيعه وسنی نيست، اين سناريو واقعيتی پذيرفته شده از زمان حافظ اسد بوده است. همسايگی با اسرائيل، احتمال وجود نفت و گاز در سوريه، با توجه به وضعيت منطقه کرد نشين عراق و تحولات ترکيه استراتژی تقسيم سوريه به سه بخش شيعه،سنی وکرد نشين را بنظرقابل پيش بينی ميسازد. مسأله ای که ميتواندچنين تحولی را ايجاب کند، علاوه بر منابع انرژی، آرامش اسرائيل وتوسعه تدريجی مناطق اشغالی بسبب ناآرامی های اقتصادی و داخلی اسرائيل به سبب افزايش سريع جمعيت ميباشد. 
به احتمال زياد طرح خاور ميانه بزرگ بوش پدر هنوز روی ميز سياستمداران امريکا و غرب مطرح ميباشد و شوربختانه حکام خودکامه ای که سراسر منطقه خاورميانه را زير پوشش خود دارند توان درک اين واقعيات را ندارند، زمانی زنگ ها به صدا در خواهند آمد که خيلی دير شده است. خودکامگان يوگوسلاوی نيز بدين آوا توجه نکردند و امروز شاهد تجزيه و ويرانی کشور خود هستند.
آيا عليرغم وابستگی اقوام ايرانی به فرهنگ، زادگاه و ارثيه نياکان خويش، آيا نظام غيرقانونی ونامشروع حاکم با عدم توجه به حقوق و رفاه ملت ايران ميهن ما را در روندی ميبرد که خواست کشورهای توسعه طلب است؟ انتخابات آينده صحنه آزمايشی برای همه سؤالاتی است که مردم ايران ساليانی بس دراز برای رسيدن به آنها تلاش ميکنند. 
بيست ارديبهشت هزار سيصد نود دو