Text Box: شورش در کشتی ولايت فقيه

انتخابات سال 1388 اسب تروای نظام مقدس اسلامی! شده است. انتخاباتی که اکنون رهبر معظم انقلاب از بازده بذری که کاشته در شرايط چک ميت شدن قرار گرفته است، نه به خاطر اينکه ممکن است کشتی ولايت در گل فرو رود يا غرق گردد. بلکه نگران آن است علاوه بر اينکه ممکن است سکان کشتی را ازدست بدهد، خود ميداند که توان آرام کردن شورش در کشتی را نيز ندارد چرا؟
مدت ها سخن اين است که رئيس جمهور محبوب سر به طغيان گذاشته است و سخنانی ميگويد که نمی بايست بر زبان می آورد. از قانون اساسی و وظايف اجزاء بيت ولايت، و دخالت نکردن در کار يکديگر را مطرح ميکند، که تاکنون تابوی غير قابل دسترس بود. از سوی دگر سخن ازطرح استيضاح در مجلس مطرح ميشود، ياران و مشاورين نزديک رئيس جمهور به القاب ضد انقلابی و منحرفين مفتخر ميشوند. ذوب شدگان در ولايت رئيس جمهور را تهديد ميکنند که در مجلس او را استيضاحخواهند کرد. اما به نظر ميرسد، او نيز سخنان و آنهم سخنان نا نگفته دارد و از اسراری اظهار آگاهی ميکند که احتمالا برای روز مبادا و حفظ جان خود و اطرافيان ذخيره کرده است.
در اين ميان مردمی که به سبب ندانم کاری و بلند پروازی های بدون پشتوانه حاکمين در خود فرو رفته و حتی نگران آن هستند که آيا فردا نان خشکی برای زنده ماندن ميتوانند بدست آورند يا اينکه آيت الهی درخطبه نمازجمعه فتوای حرام بودن خوردن نان را ميدهد. در آن صورت آنها چه بايد بکنند. زيرا دست آنان کوتاه و خرما بر نخيل است.

تراژدی دردناکی است. رئيس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، پرخاشگرانه نه بطور مستقيم به احمدی نژاد، اعلام ميدارد تبعیت از فرامین رهبر فرزانه انقلاب عامل سعادت ملت است و با پرهیز از مجادلات کم‌ بهره، بايد همت خود را مصروف حل مشکلات اصلی کشور نمایند و البته در این راه که منافع ملت اقتضا دارد با کسی مسامحه و مجامله نخواهيم داشت و همه مسؤلین باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی در رفع نیازهای ملت به مجلس پاسخگو باشند! 

طبق گزارشاتی که در ماه پيش مطرح شده بود طرح سؤال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور که محور اصلی آن آشفتگی بازار ارز ميباشد ۱۰۲ امضا به مجلس ارائه شده‌ بود، اما روز يکشنبه هفته گذشته تعداد امضا ها به ۷۷ امضا تقليل يافت.

به گزارش ايلنا،‌ علی مطهری ‌از نمايندگان اصولگرای مجلس، روز يکشنبه در واکنش به اظهارات محمود احمدی ‌نژاد که گفته بود در جلسه سؤال ناگفته های خودرا خواهد گفت اظهار داشت از طرح ناگفته های رئيس جمهور در مجلس استقبال می کنيم.
 اما علی حسین حاجی نماينده ديگری در همان جلسه اعلام ميدارد درصورت طرح سؤال ازرئيس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، احمدی نژاد مسائل جديدی را درفضای سياسی کشور مطرح خواهد کردکه با فضای مورد نظر رهبر انقلاب مبنی بر تعامل و همدلی مطابقت ندارد!

وجنتی دبیر شورای نگهبان درخطبه نماز جمعه 19 آبان به مطرح شدن بحث سوال از احمدی نژاد اشاره کرد و با بیان اینکه این حق قانونی نمایندگان و امری بجا و لازم است، اما در شرایط فعلی اینکه چه مقدار سؤال از احمدی نژاد مصلحت است! آقایان باید فکر کنند آیا دشمن چه بهره برداری خواهد کرد؟ آیا همان اختلاف قوا نیست؟ دشمن شاد نمیشود؟ چه کسی خوشحال و چه کسی ناراحت خواهد شد؟ در هرصورت اگر قرار شد طرح سؤال انجام شود و دعوت صورت گرفت، باید درنظر داشت که جنگ وجدال نیست و فقط بحث سؤال است که البته به اعتقاد من میشد آن را در یک جلسه خصوصی مطرح کرد!! (زيرا ملت در اين جدال و منازعه بيگانه است، و برخلاف گفته امام خمينی که ميزان رأی مردم است، ميزان فرمايشات پشت پرده است و لاغير!)

فراموش نبايد کرد که جنتی همان است که در برابر اعتراضات موسوی و کروبی نسبت به نخوه شمارش آراء، آنها را رهبران فتنه خواند و کارهای آنها را غير قانونی و عليه نظام مقدس! ناميد اکنون نيز در جامعه مفسر جهانی در همان خطبه روزجمعه انتخابات امريکا را بی آبرويی ناميد که 90% واجدين شرايط درانتخابات شرکت نکردند. با شناختی که از جنتی داريم اگر غير از اين میگفت تعجب آور بود! در حالی که حسين شهرياری رئيس کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی در روز 17 آبان با تأکيد بر جدی بودن مشکل معيشتی در ايران ميگويد در جامعه کنونی، مردم ما يا فقير هستند يا غنی. ديگر قشرمتوسط نداريم. وی همچنين گفته است درحال حاضربيش از 70% جمعيت مشکل روانی دارند. اما جنتی برای حل مشکل فقر و روانی در همان نمار جمعه توصيه میکند که هرچه کم مصرف کنیم گرانی هم کم می شود، وقتی وضعیت استثنایی میشود باید در هزینه ها نیز استثنا قائل شد!

کشتی جمهوری اسلامی مدت ها است که گرفتار طوفان شده است. اين مشکل نه در اثر تحريم ها است، نه به علت اعتراضات مسالمت جويانه مردم و نه دشمنی امريکا و غرب. مشکل نطام اسلامی ندانم کاری و بی اطلاعی کسانی است که خود را به مردم ايران تحميل کرده اند. مشکل بزرگ سرشت غارتگری، فساد وباند بازی های گروه های مافيايی حاکم ميباشد که همه اقتصاد، صادرات و واردات کشور را قبضه کرده و منابع ملی کشور ( کارخانجات، کشاورزی و ارتباطات و.....) و هرجا که منبع درآمدی وجود داشته به ثمن بخس به عنوان توسعه سرمايه گذاری های خصوصی، در کشور به سرداران سپاه و وابستگان به روحانيون! شاخص و گردانندگان دفتر يا بيت رهبری واگذار شده است. افتراق و جدائی بين گروه های متفاوت تشکيل دهنده حاکميت در دوران رئيس جمهوری احمدی نژاد نه به خاطر اين است که رهبری تمام اختيارات سياست گذاری و چگونگی اداره کشور را از آن خود ميداند، و سهم رئيس جمهور درنظر گرفته نميشود. بلکه بدان جهت است که درآمد های منابع و منافع بطور مساوی تقسيم نشده است.

هر چند شورش و نا آرامی ها در کشتی طوفان زده نظام، ميهن ما را به سوی گردابی ميبرد که مخبر بی بی سی در روزهای اوايل پيروزی انقلاب گفته بود بعد ار بيست سال کشور ايران به کشوری مشابه افغانستان و بنگالدش خواهد شد. اکنون در آستانه همان پيش گويی هستيم و تنها همبستگی همه مردم ايران برای درخواست همه پرسی همگانی، برای تعيين سرنوشت کشور است که ميتواند بدون حمله خارجی يا جنگ های داخلی و فرقه ای روند آينده کشور را به سوی رهايی از بحران فراهم سازد.