Text Box: زمزمه هايی برای گستردن دامی دگر


روز نوزدهم دی ماه 1356 در نوشتاری در روزنامه اطلاعات ادعا شده بود که اجداد خمينی هندی ميباشند. به دنبال اين مقاله طلاب در شهر قم تظاهراتی بر پا ميدارند که دنباله آن به پاره ای از شهر های ديگر نيز کشيده ميشود. آقای خامنه ای با استفاده از اين فرصت ظاهراً برای يادآوری سالروز آن به قم ميرود. اما بدون اينکه در مورد آن روز سخنی بگويد تلاش ميکند مردم ايران تشويق کند که در انتصابات رئيس جمهوری در خرداد سال آينده شرکت کنند. 
سخنان خامنه ای مشابه همه سخنرانی های او ازکلماتی شکل ميگيرندکه نماينده دانش وبينش خود او است. تو اگر ازموقعيت غافل شدی، دليل اين نميشودکه دشمنی که در مقابل تو است، او هم حواسش پرت شده باشد! او حواسش ممکن است جمع شده باشد بزند. پس بايد حواس ما جمع باشد. اينه که ما اين همه عرض میکنم، توصيه ميکنم وتأکيد ميکنم. هم به مسؤلين هم بمردم که خودتون را به مسايل فرعی سرگرم نکنيد. (اينقدرمسأله ميليارد ها کلاه برداری را کش ندهيد) برای اين خاطر است. اينکه به مطبوعات و رسانه ها، به روزنامه ها و به پايگاه های اينترنتی که رواج پيدا کرده است، سفارش ميکنم از وارد کردن حرفها ومطالب نادرست ذهن مردم را مشغول نکنيد. به فضای ذهنی مردم پرهيز کنيد برای خاطر اينه... مردم ايران بايد درست تقوا، تقوای جمعی يعنی اين. يک ملت بايدحواسش را جمع کند، به بيند پايش را کجا ميگذاره بداند چه کار ميخواهد بکنه، مراقب باشه از کجا ضربه متوجه او ميشود. اين آن تقوايی است که در عمل فردی ما اگر تقوی داشته باشيم، يعنی اعمال خودمان را مراقبت خواهيم کرد. جايی که خوف سقوط است، انسان مرافبت ميکند، اين چيزيه که امروز لازمه.

بدنبال اين سخنان، خامنه ای به اصل مطلب که شرکت مردم در انتخابات خرداد آينده است ميپردازد وقدرت و صلابت رهبری را عيان ميسازد.
انتخاباتی که ما در پيش داريم، در خرداد آينده از نظر ما مهم است. از نظر دشمن هم مهم است. حواسش متوجه انتخابات است. اگر ميتوانستند کاری ميکردند که اصلا انتخابات انجام نگيرد، البته اينکار برايش ميسور نيست، ممکن نيست..... يکی از گام ها اين است که کاری کنند که انتخابات بدون حضور پرشور و همگانی مردم انجام گيرد. ..... يکی از هدف ها اينه...اون کسانی که ممکن است از سر دلسوزی راجع به انتخابات توصيه ميکنند که انتخابات اين جوری باشه، اين جوری نباشه، حواسشان باشه به اين مقصد دشمن کمک نکنند..... مردم را از انتخابات مأيوس نکنند، هی نگن انتخابات بايد آزاد باشد! معلومه که انتخابات بايد آزاد باشه، مگه از اول انتخابات ها، سی و چند تا انتخابات داشتيم، کدام يک آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور ديگر انتخابات از آنچه در ايران ميگذرد آزاد تر است؟ کجا صلاحيت ها ملحوظ نميشود؟ که اينجا، روی اين مسايل هی تکيه نکنيد! تکرار نکنيد.اين ذهنيت و خيال خودشان را درمردم به وجود آورند که فايده ای ندارد، اين از شور وهيجان انداختن انتخابات است آن کسانی که درداخل اين حرف ها را ميزنند، ممکن است غفلت بکنند، من ميگويم غفلت نکنيد.حواستان باشد، کار شما جدول دشمن را پر نکند، مقصود او را تکميل نکند....درجمهوری اسلامی، در قوانين ما راه های بسيار خوبی برای حفظ سلامت انتخابات پيش بينی شده است. از راه های قانونی (راه قانونی در نظر مقام معظم همان است که در انتخابات 1388 انجام گرديد.) به نامه زير توجه شود.

متن نامه وزير کشور به علی خامنه ای

جمهوری اسلامی ايران، وزارت کشور تاريخ 23/3/ 1388

دفتر وزير
حضور مقام معظم رهبری حضرت آيت الله خامنه ای

بنا به ابراز نگرانی حضرتعالی مبنی بر نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری و صلاحديد شخص شما بر ابقای جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد بر سمت رياست جمهوری در اين برهه حساس زمانی، لذا کليه امور به گونه ای برنامه ريزی شده که نتيجه اعلام شده آنگونه که بصلاح نظام و انقلاب باشد باطلاع عموم برسد و تمامی تدابير لازم برای حوادث احتمالی بعد ازانتخابات ديده شده و سران احزاب و نامزدهای انتخاباتی تحت نظر شديد ميباشند. لذا صرفا جهت اطلاع نتيجه واقعی آراء اخذ شده را به صورت مکتوب به عرض ميرساند.
مجموع آراء اخذ شده        42026078
مير حسين موسوی خامنه    19075623
مهدی کروبی            13387104
محمود احمدی نژاد        5698417
محسن رضايی          3754218
آراء باطله             37716
وزير کشور صادق محصولی 

به فرمان آقای خامنه ای، احمدی نژاد به رياست جمهوری منصوب و در زيرسايه مقام رهبری خدمات ارزنده خود را به نظام جمهوری اسلامی انجام داده و اکنون ملت ايران کفاره اين انتخاب را ميپردازد. معهذا هنوز خامنه ای معترضين به انتخاب او را فنته ميداند و تنفر خود را در سخنرانی قم چنين نشان ميدهد:

.... درقوانين ماراههای بسيار خوبی برای سلامت انتخابات پيش بينی شده است. راههای قانونی، البته اگر کسانی بخواهند از طريق غير قانونی عمل کنند، خوب به ضرر کشور ميکنند. کما اينکه در سال 88 از راههای غير قانونی وارد شدند، کشور را دچار هزينه کردند، برای مردم اسباب زخمت و سرشکستگی خود در زمين و در ملاء اعلی شدند..... بنده هم اصرار دارم انتخابات بايد با سلامت کامل و رعايت امينت کامل انجام شود..... 
اما نمک پروردگان ايشان چه نظر دارند؟ سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران در یک مصاحبه ميگويد: یک رییس جمهور باید ولایت مدار و ارزشی باشد تا بتواند آرمان های مقام رهبری را دنبال کند.

۲۱۹ نفر ار نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ‌ای از تأکید تعدادی از چهره‌ ها و گروه‌های سیاسی بر لزوم برگذاری انتخابات آزاد انتقاد کرده و با حمایت از گفته ‌های اخیر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، این تأکیدها را رمز فتنه جدید خوانده‌اند. در این بیانیه که روز یکشنبه ۲۴ دی (۱۳ ژانویه) در صحن علنی مجلس خوانده شد، چنين اخطار ميشود: به تمام چهره ها و بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم ميزنند هشدار میدهیم که از عاقبت دیگر فتنه گران عبرت بگیرند که ملت شهید داده ایران اسلامی با هیچ احدی عقد اخوت نبسته و همچنین به تمام احزاب، گروه ها و جریانات و شخصیت ها و خواص یادآور میشویم که در برابر این فتنه ها سکوت نکنند و از هم اکنون با حضور به هنگام و محکوم کردن خط فتنه جدید اجازه تجدید حیات را به فتنه گران ندهند.

احمد جنتی نيز در خطبه‌ نماز جمعه خودبا اشاره به گفته های خاتمی و هاشمی رفسنجانی درباره ضرورت انتخابات آزاد گفت: انتخابات آزاد کلید واژه و رمز شورش است، شکست‌ خورده‌های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت میکنند. یکی از آنها که گردن کلفت ‌تر از همه است (منظور رفسنجانی ميباشد) از مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به دنبال آن این بحث را مطرح می‌کنند. طراحان شعار انتخابات آزاد از مردم خجالت بکشند. مردم پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ سران فتنه و ساکتین فتنه را شناخته‌اند. کسانی که در وقایع سال ۸۸ حکمشان اعدام بود الان طلبکار شده‌اند که باید انتخابات آزاد باشد تا ما هم بیاییم. حتما فکر می‌کنند که کرسی ریاست جمهوری منتظرشان هست؟


رهبر ادامه ميدهند....يکی از راه ها هم اين است که سعی کنند در ايام انتخابات سر مردم را به چيز ديگر گرم کنند. حادثه ای پيش بياورند، يک ماجرايی درست کنند. ماجرای سياسی، ماجرای اقتصادی، ماجرای امنيتی که سر مردم را گرم کنند. اين هم البته جزو نقشه های دشمن است. اما البته بنده معتقدم که ملت ايران بسيار بصير تر و با هوش تر از اين است که با يک چنين ترفند های خصمانه دشمنان يا عوامل دشمنان فريب بخورند. انشا الله به اذن الله و حول قوه الهی، به فضل الهی پروردگار انتخابات پر شوری خواهد شد.

در ادامه آقای خامنه ای برای اينکه کسی از اعلام رد صلاحيت توسط شورای جنتی ناراحت نشود و به گروه فتنه نپيوندد از هم اکنون پيش شرط کانديدا ها را اعلام ميدارد. .... هرکسی که درخود صلاحيتی احساس ميکند کار اجرايی بلد است، ميداند چون اداره مملکت وکار اجرايی کارکوچکی نيست، بارهای بزرگ وبارهای سنگينی در دوش مجريان سطوح بالا است، ممکن است کسانی که در سطوح ديگری کار ميکنند ابعاد اين سنگينی را تشخيص ندهند. آن کسانی که وارد ميدان ميشوند بايد کسانی باشند که ميتوانند، يعنی در خود اين توانايی کشيدن اين بار را بدانند و صلاحيت هايی را هم که در قانون اساسی است و شورای محترم نگهبان بر روی آنها تکيه خواهند کرد اينها را هم در خودشان مشاهده کنند و واقعا وابسته و دلبسته به نظام و قانون اساسی باشند و بخواهند قانون اساسی را اجرا کنند، چون رئيس جمهور سوگند ميخورند که قانون اساسی را اجرا کند.

اين بدان معنی است که: جون طبق قانون اساسی تغيير داده شده در زمان رياست جمهوری خامنه ای اختيار و فرمان چگونه اداره کردن کشور طبق اصل يکصد و دهم بايد در اختيار بيت رهبری باشد، رئيس جمهور بايد آگاهی کامل داشته باشد که او فقط يک تدارک چی است که بايد از رهبر دستور بگيرد. در غير اين صورت عليرغم چهل ميليون رايی که ملت ايران به آقای سيد محمد خاتمی به عنوان رئيس جمهور داده بودند، رئيس جمهور فقط مجاز است که اوامر رهبر را اجرا کند، و اگر مشابه اجمدی نژاد کشور را به دستور رهبر به سراشيب سقوط برساند، رئيس جمهور بايد پاسخ گوی مردم و تاريخ باشد.    25 ديماه 1392