Text Box: 
 سخنان و اوامر معجزه آسای خامنه ای


آقای خامنه ای ازروزی که جامه رياست جمهوری را به تن کرد تا امروز که مزين به القاب آيت الله، مقام معظم رهبری، ولی فقيه، نماينده حضرت امام زمان، رهبر مسلمانان جهان، تدوين کننده سياست های خرد و کلان کشور، اعم از مديريتی، اقتصادی، اجتماعی، انتظامی و فرماندهی کل سپاه، ارتش، بسيج و امنيتی، انتخاب رؤسای قوای سه گانه و نمايندگان مجالس اسلامی وخبرگان با تأييد صلاحيت آنها توسط جنتی غلام حلقه به گوش و مجری فرامين رهبر معطم، اگر تحولی در کشور به وجود نيايد و روند حاکميت مردمی که خمينی در نوفل لوشاتو پيش از سخنرانی دربهشت زهرا وعده داده بود باز نگردد، ايران به سراشيبی کشانيده ميشود که اگر تجزيه نشود، سالهای زيادی طول خواهد کشيد تا روند کشور و زندگی توده های زحمت کش مردم ايران به شرايطی برسد که پيش از روز 22 بهمن سال 1357 از آن برخوردار بودند. اين واقعيت نه اين نوشتار، بلکه واقعيات حاکم در داخل ايران و در سطح جهانی شواهد و گويای آن ميباشند. 
بسخنان و واقعيات عينی جامعه که از زبان کارگزاران نظام هر روزه بيان ميگردد توجه نماييم.
بر اساس گزارش خبرگذاری دانشجويان، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس ادعا ميکند که بعد از 35 سال پيروزی انقلاب اسلامی رايحه مردم سالاری در کشورهای منطقه غوغا به پا کرده است! او ضمن تبريک دهه فجر درباره نظام حاکم در ايران ميگويد: " در دهه آخر قرن بيستم نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردم سالاری دينی، هديه الهی برای عصر معاصربه پيروزی رسيد و راه برون رفت از نظام ظلم و ستم و زور استعمار و استثمار را برای نسل های آينده فراهم کرده است." 
اين نماينده محترم که نايب رئيس مجلس اسلامی نيز ميباشد چنان درتلالو پرتو انوار رهبر قرار گرفته که نه به داخل کشور خود توجه ميکند و نه به کشتارهای وحشيانه ای که جنبش های اسلامی در سراسر جهان به نام اسلام و اسلاميت انجام ميدهند توجه دارد. کشتارهای ددمنشانه ای که به نام اسلام و زير لوای نام الله وپيامبر اسلام هر روز در گوشه ای از جهان انجام ميشود. به اسارت گرفتن و فروش دختران از مدارس کشورهای مسلمان، همراه با اسيد پاشی و چاقو زنی در داخل کشور به بهانه مبارزه با بد حجابی، شکنجه و اعدام زنان و مردانی که انتقادی در مورد عملکرد مقام معظم، آيا هديه ای الهی برای مردم ايران و بشريت ميباشند؟
کشتارهای دسته جمعی زنان و مردان مناطق اشغال شده، سربريدن خبرنگاران رسانه ها که گناه آنها رسانيدن خبر به رسانه های بين المللی ميباشد، اسارت دختر بچه های دبستانی از مدارس، تجاوز و فروش آنها به نام اسرای جنگی اسلام. سوزانيدن اسير زنده و پخش فيلم جنايات خود در تلويزيون برای ايجاد ترس و وحشت جهانيان از اسلام آيا هديه الهی است؟
توجهی بدين دو گفتار، بزرگی توحش و جناياتی که ملت های مختلف امروز بدان مبتلا شده اند، را ميتوان از گفتار دو دلسوز اسلام درک کرد که بزرگترين و کارسازترين ضرباتی هستند که ممکن در اذهان باورمندان صادق اسلام و اسلاميت ميباشد. 
با نگاهی به کارنامه عملکرد نظام الهی در ايران، متوجه خواهيم شد که نظام فقاهتی چنان آسايش و آرامشی برای فرودستان ايرانی فراهم ساخته است که خامنه ای ناچار برای توجيه عملکرد خود اقتصاد مقاومتی را پيشنهاد ميکند. اقتصادی که بنا به گزارش ايرنا اسحاق جهانگيری معاون رئيس جمهور روحانی ميگويد " در دوره هشت ساله دولت گذشته بيشترين فساد و بزرگترين فساد های قرن اتفاق افتاده است. درادامه از اقتصاد مقاومتی خامنه ای با ابراز اين بيان که: "راه حل اين نيست که گفته شود مردم در روز فقط يک وعده غذا بخورند!" 
دو نمونه از غارتهايی که رهبر معظم بدان توجه ندارد شاهد از صد ها غارت ديگر ميباشند:
بنا به گفته هادی قوامی ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار سازمان اقتصاد اسلامی "تخلفی معادل سيصد ميليارد تومان از صندوق های قرض الحسنه مردم برداشته شده است". 
اين غارت ها به کجا رفته است؟
مفاسد ديگری نيز ظاهرا در جريان ميباشند که يکی از آنها بنا به گزارش سحام نيوز در روز سوم آذر ماه نادر قاضی پور عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، از گم شدن دکل حفاری به بهای 78 ميليون دلاری خبر ميدهد: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به داد سرای امور اقتصادی گزارشی داده شده است مبنی بر اينکه اين دکل توسط دلالان به يکی از کشور های عرب همسايه اجاره داده شده است.
نام برخی از مسؤلين اين سرقت "مراد شيرانی" است که مورد حمايت "محراب" از معاونين سابق وزارت اطلاعات بوده است. "رضا يوسفی" قائم مقام سابق ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، "قاسم محمودی" مديرکل سابق انرژی وزارت اطلاعات، "حسينی" با نام مستعار "ولايتی" که شوهر خواهر محمدی گلپايگانی رئيس دفتر خامنه ای ميباشد که در دوره حيدر مصلحی مدير کل انرژی وزارت اطلاعات را بر عهده داشته است. ضمنا حسينی در شکل گيری باند "زنجانی" و شکل گيری عوامل همراه اوسهم زيادی داشته است، که تاکنون توانسته از تعقيب قضايی در امان باشد. علاوه بر آن شيرانی که اطلاعات و مدارک عمده ای از عوامل فساد در اختيار دارد توانسته مبالغی عمده از باج های گرفته شده را به خارج از کشور انتقال دهد و خود نير در انديشه خروچ از کشور ميباشد.
فساد مالی همراه با ساير مفاسد اجتماعی درحاکميت ولايی آقای خامنه ای، در يک يا چند فقره پايان نمی يابد. 
ديوان عالی کشور روز اول بهمن ماه محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور محبوب آقا را به اتهام اخذ رشوه و تحصيل مال از طريق نامشروع به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو ميليارد وهشتصد پنجاه ميليون تومان رد مال ويک ميليارد تومان جزای نقدی محکوم ميشود. بعد از صدور حکم رحيمی ضمن انتقاد از احمدی نژاد سؤال ميکند که چرا اتهام های وارده به وی را بی ارتباط به دولت خود دانسته و فراموش کرده است که من چوب لجبازی ها و آبرو ريزی های شما را ميخورم.
قابل توجه است که در روز چهاردهم بهمن غلامعلی حداد عادل پدر همسر آقا مجتبی، از رحيمی انتقاد ميکند که چرا اين نامه را منتشر کرده است؟ و در مصاحبه با خبرنگاران نيز ميگويد: "من با حاشيه سازی مخالفم، و رهبر معظم انقلاب هم فرموده اند که حاشيه سازی نکنيد!" رحيمی همچنين در نامه خود فاش ميکند که "جابر ابدالی" مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون تومان از اختلاس بيمه ايران را به 170 نفر ازکانديداهای مجلس هشتم که از صافی شورای نکهبان گذشته بودند، بوسيله رحيمی، به آنان می پردازد. 
بطور مسلم مردم ايران می پرسند در پشت پرده اين اختلاس و فساد ها چه دست يا دستهايی پنهان ميباشند؟ چرا مختلسين و غارتگران بدون واهمه و نگرانی درحالی که فقر و شمار بيکاران هر روز افزايش می يابند؟ هيچ يک از آخوندهای دلسوز اسلام سخنی در اين باره نميگويند؟ و مهمترين سخنان آخوند های روی منابر در روزهای جمعه مبارزه با بدحجابی و اجرای تنبيهات اسلامی درمورد بد حجابان، با اسيد پاشی و چاقو کشی، و يا دادن شعار های کهنه شده "مرگ بر امريکا" در راستای خواست نتانياهو و شاهين های امريکا ميباشد؟ که تعمدا چوب گذاری لای چرح کاروان مذاکرات اتمی است. آنها از کجا فرمان ميگيرند؟ خود مبتکر اين خيانت ها به منافع وحاکميت ملت ايران ميباشد، يا اوامر از خيابان پاستور صادر ميگردد؟
هر چند اکثريت قريب به اتفاق شهروندان ايران از سرچشمه و ريشه تبه کاریها و جنجال آفرينی های از پيش طراحی شده آگاهی کامل دارند و نيازی بدان نيست که گفته شود منبع همه نابسامانی ها، جنايت ها، اعدام ها و تنش آفرينی هايی داخلی و بين المللی که مزدوران فرومايه نظام توجيه کنندگان آن هستند، قانون اساسی ارتجاعی و ماورای تاريخی ميباشد که در بيست چهارم مرداد سال 1368 با امضای علی خامنه ای به قوای سه گانه دولت محترم جمهوری اسلامی ارايه گرديده که آگاه شوند آنها عروسک های کوکی ای هستند که بايد اوامر حضرت آقا را اجرا نمايند، نه کلمه ای کم و نه زياد.
از اينرو ملت ايران نبايد تعجب کند چرا "جناب دکتر زمانی" بازجو و شکنجه گر زندان اوين زير نام "دکترمحمود احمدی نژاد" به رياست جمهوری نظام ولايی الهی اسلامی مفتخر ميگردد وعليرغم همه دشمن آفرينی های بين المللی و جنايات و غارت های منابع ملی مردم ايران، پس از هشت سال ويران سازی کشور، لوحه تقدير از مقام معظم رهبری دريافت ميدارد و به عنوان بهترين رؤسای جمهور دوران انقلاب مفتخر ميگردد.